Ενημέρωση για αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.11.2015

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Jumbo πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στις 16:00.

Δείτε την ανακοίνωση για τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας.