ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πωλητές, ταμίες & αποθηκάριοι κατ/μα Ηρακλέιου

Εάν θέλεις να εργαστείς στο κατάστημα του Ηρακλείουσαν πωλητής, ταμίας ή βοηθός αποθήκης.

Κάνε την αίτηση σου στο κατάστημα καθημερινά

η στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα στο 19@jumbo.gr

   Εμείς σου προσφέρουμε

   • Αξιοκρατικό & σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.
   • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
   • Άριστες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε σύντομο χρονικό διάστημα.
   • Συστηματική και ευρύτατη εκπαίδευση.

   Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.