ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αγοραστής

Θα είσαι υπεύθυνος/η για:
 • την διαχείριση προϊόντων 
 • την αγορά προϊόντων
 • την καθημερινή παρακολούθηση πωλήσεων
 • την επίβλεψη παραγγελιών, παραλαβών και ημερομηνιών παράδοσης
 • τον έλεγχο καθημερινής αλληλογραφίας
 • την διαχείριση λιανικών τιμών


Τι πρέπει να διαθέτεις
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα αγορών/ πωλήσεων/ διαχείριση ειδών
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Πτυχίο θετικής ή οικονομικής κατεύθυνσης
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και οργάνωσης
 • Έντονη επιχειρηματική αντίληψη
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Διαθεσιμότητα για ταξίδια

Τι σου προσφέρουμε
 • Αξιοκρατικό & σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε σύντομο χρονικό διάστημα
 • Συστηματική κι ευρύτατη εκπαίδευση