ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπεύθυνοι Αποθήκης

Θα είσαι υπεύθυνος/η για:
  • Όλο το φάσμα λειτουργιών της αποθήκης
  • Την παραλαβή προϊόντων, την αποθήκευση και την εξαγωγή τους

Τι πρέπει να διαθέτεις
  • Εμπειρία σε θέση υπεύθυνου αποθήκης
  • Δυναμικότητα, υπευθυνότητα, ανεπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης και επικοινωνίας
  • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους)

Τι σου προσφέρουμε
  • Αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας
  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
  • Άριστες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε σύντομο χρονικό διάστημα
  • Συστηματική και ευρύτατη εκπαίδευση