ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

Υπεύθυνοι τμημάτων για τα καταστήματα της Αττικής

Θα είσαι υπεύθυνος για:
 • την προωθητική και εμπορική πολιτική του τμήματος ευθύνης σου
 • το στήσιμο, την τροφοδοσία και τη διαχείριση των προϊόντων στο τμήμα

Τι πρέπει να διαθέτεις
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα λιανικών πωλήσεων
 • Έντονο εμπορικό προσανατολισμό
 • Δυναμικότητα και ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και οργάνωσης
 • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους)

Εμείς σου προσφέρουμε:

 • Αξιοκρατικό & σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε σύντομο χρονικό διάστημα
 • Συστηματική κι ευρύτατη εκπαίδευση