Jumbo: Ακόμη μία εξαιρετικά καλή χρονιά στα σκαριά

Εντυπωσιακή αύξηση της -μετά τους φόρους- καθαρής κερδοφορίας κατά 41,5% εμφανίζουν οι λογιστικές καταστάσεις του Ομίλου Jumbo που αφορούν το 9-μηνο (από 1η Ιουλίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2006) της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, 1η Ιουλίου 2005-30 Ιουνίου 2006. Η διοίκηση του Ομίλου χαρακτηρίζει τη μετά φόρων καθαρή κερδοφορία του 9μήνου, συνολικού ύψους 33,85 εκατ. Ευρώ ως «εξαιρετικά καλή» και εκτιμά ότι οι εκπληκτικοί ρυθμοί βελτίωσης των μεγεθών θα διατηρηθούν αναλλοίωτοι μέχρι το τέλος της φετινής οικονομικής χρήσης που ολοκληρώνεται στο τέλος Ιουνίου καθότι και το 11μηνο που ήδη έχει παρέλθει και που περιελάμβανε την περίοδο του Πάσχα, η οποία είναι σημαντικότατη για το συνολικό αποτέλεσμα, παρέμεινε έντονα αναπτυξιακό. Συγκεκριμένα, οι λογιστικές καταστάσεις του Ομίλου για το 9μηνο της Ιούλιος 2005– Μάρτιος 2006, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, αναδεικνύουν μια νέα εντυπωσιακή αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους κατά 168 μονάδες βάσης, με αποτέλεσμα οι πωλήσεις να αυξάνονται με ρυθμό 21,46% σε 213,83 εκατ. Ευρώ και τα καθαρά κέρδη προ φόρων να βελτιώνονται κατά 33,14% σε 47,56 εκατ. Ευρώ. Αυτό σε συνδυασμό με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, συνεπάγεται βελτίωση στα καθαρά μετά φόρων κέρδη κατά 41,52% σε 33,86 εκατ. Ευρώ έναντι 23,92 εκατ. Ευρώ του προηγούμενου αντίστοιχου 9μήνου. Κατά τη διάρκεια της παρούσας οικονομικής χρήσης 2005-2006, στο δίκτυο καταστημάτων Jumbo προσετέθησαν 4 νέοι υπερ- σύγχρονοι χώροι πωλήσεων και εξυπηρέτησης του κοινού, στην Κέρκυρα (ιδιόκτητο), στην Πάτρα (δεύτερο κατάστημα), στην Αλεξανδρούπολη και στη Ν. Ιωνία Αττικής. Σήμερα ο Όμιλος διαθέτει ένα ισχυρό δίκτυο 41 σημείων λιανικής πώλησης συνολικής επιφάνειας 261.350 μ2. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Jumbo κ. Απόστολος Βακάκης, αξιολογώντας τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Μητρικής επεσήμανε τα ακόλουθα: «Η συστηματική συλλογική προσπάθεια της διοίκησης και των εργαζομένων οδηγεί και την φετινή χρονιά σε μια εξαιρετική κερδοφορία. Οι μέτοχοι έχουν κάθε λόγο να επιχαίρουν τόσο από την προσδοκία μερισματικών αποδόσεων όσο και από την συνολική πορεία της τιμής της μετοχής. Τα τελευταία 5 χρόνια τα μεγέθη μας αυξάνονται σταθερά με διψήφια ποσοστά. Εμείς εξακολουθούμε να θεωρούμε τους μετόχους μας, ως συμ-μετόχους και συνεταίρους. Οφείλουμε κατά συνέπεια να τους ευαισθητοποιήσουμε ότι οι οιωνοί για την επόμενη οικονομική χρήση δεν είναι τόσο ευνοϊκοί όσο στο παρελθόν. Οι καταναλωτές θα βρεθούν προ του φάσματος αυξημένων επιτοκίων και πληθωριστικών πιέσεων. Η οικονομική ανάπτυξη στις χώρες της Ευρωζώνης δεν είναι ακόμα η αναμενόμενη. Στο εσωτερικό, οι προοπτικές ενδεχομένως να είναι καλύτερες πλην όμως ο Όμιλος Jumbo μέσα στα επόμενα δύο χρόνια επιχειρεί ένα εντυπωσιακό ποιοτικό άλμα δημιουργώντας 5 γιγαντιαία μητροπολιτικά υπερ-καταστήματα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Ακριβώς λόγω του μεγέθους αυτών, οι νέες επενδύσεις θα ολοκληρωθούν και θα λειτουργήσουν μετά την παρέλευση τουλάχιστον 18 μηνών, γεγονός που οδηγεί τη διοίκηση, κατά την επόμενη οικονομική χρήση, να οριοθετείται σε ένα budget +9-10% όσον αφορά το τζίρο του Ομίλου και να παραμένει σε απόλυτα νούμερα στα ίδια επίπεδα με την παρούσα προσδοκώμενη υψηλή κερδοφορία.».