Αποτελέσματα εννιαμήνου 2007/2008

Ο όμιλος Jumbo η μεγαλύτερη εταιρεία λιανικού εμπορίου παιχνιδιών, ειδών bebe, παιδικού βιβλιοχαρτοπωλείου και συναφών προϊόντων στην Ελλάδα ανακοινώνει τα αποτελέσματα εννιαμήνου για την περίοδο 01/07/2007-31/03/2008: Ο ρυθμός αύξησης πωλήσεων ανήλθε σε 14,22% έναντι 17,39% που ήταν το εξάμηνο της παρούσας οικονομικής χρήσης. Ο λόγος της επιβράδυνσης του ρυθμού αύξησης των πωλήσεων ήταν ότι φέτος το τρίτο τρίμηνο δεν περιλαμβάνει πωλήσεις από την Πασχαλινή περίοδο. Όπως έχει ήδη ανακοινώσει η διοίκηση της εταιρείας ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων συμπεριλαμβανομένου και της πασχαλινής περιόδου (10μηνο) ανέρχεται σε 18,32%. Το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 52,64% έναντι 51,14% της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Η εντυπωσιακή αυτή βελτίωση οφείλεται στο γεγονός ότι το μίγμα των πωληθέντων δεν περιλαμβάνει επώνυμα προϊόντα που πωλούνται κυρίως κατά την πασχαλινή περίοδο και κατά τεκμήριο έχουν σχετικά χαμηλότερη μικτή κερδοφορία. Για το τέλος της χρήσης το μικτό περιθώριο κέρδους αναμένεται να επανέλθει, ελαφρά βελτιωμένο, στα επίπεδα του ποσοστού του εξαμήνου. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε € 58,7εκατ αυξημένα κατά 18,04% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρότι τα αποτελέσματα εννιαμήνου επηρεάστηκαν αρνητικά λόγω των συνεχιζόμενων έντονων αρρυθμιών στα λιμάνια της χώρας με φυσικό επακόλουθο την αύξηση διαφόρων λειτουργικών εξόδων όπως η διαφημιστική δαπάνη, τα κόστη εσωτερικών μεταφορών, η υπερωριακή εργασία κτλ. Ιδιαίτερα επηρεάστηκε η Κύπρος λόγω της αρρυθμίας στον εφοδιασμό των καταστημάτων μας εκεί με φυσικό επακόλουθο το τρίμηνο να στηριχθεί στην υπερ-απόδοση των καταστημάτων του ομίλου στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία. Εφόσον η κατάσταση ομαλοποιηθεί αναμένεται μερική βελτίωση των δαπανών σαν ποσοστό επί των πωλήσεων έναντι του ποσοστού του εννιαμήνου. Τα αποτελέσματα των πωλήσεων του δεκάμηνου οδήγησαν την εταιρεία σε θετική αναθεώρηση του στόχου για ετήσια αύξηση πωλήσεων και κερδών κατά 15% στα επίπεδα του εξαμήνου. Συγκεκριμένα εκτιμάται ότι για το έτος ο όμιλος θα πετύχει ρυθμό αύξησης των πωλήσεων αντίστοιχη με αυτή του εξαμήνου που ήταν 17.39% ή και ελαφρώς βελτιωμένη ενώ ο ρυθμός αύξησης των κερδών αναμένεται να φτάσει τα επίπεδα του εξαμήνου που ήταν 21,42% με πιθανότητα να ξεπεραστεί αν εξομαλυνθεί η κατάσταση που επικρατεί στα λιμάνια και στις οδικές μεταφορές. Το δίκτυο του ομίλου αποτελείται σήμερα από 41 καταστήματα στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βουλγαρία ενώ επιταχύνεται το επενδυτικό πρόγραμμα για την λειτουργία των νέων καταστημάτων. Συγκεκριμένα, το πρώτο εξάμηνο της νέας οικονομικής χρήσης αναμένεται να λειτουργήσουν τρία νέα υπερ-καταστήματα στην Ελλάδα.