Δελτίο τύπου για τα αποτελέσματα του Α τριμήνου 2008/2009

Ο όμιλος Jumbo, η μεγαλύτερη εταιρεία λιανικού εμπορίου παιχνιδιών, ειδών bebe, παιδικού βιβλιοχαρτοπωλείου και συναφών προϊόντων στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα αποτελέσματα για την περίοδο 01/07/2008-30/09/2008:
 

Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 107,5 εκατ. σε σχέση με € 89,4 εκατ. που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση 20,28%. Ο όμιλος κατάφερε να πετύχει αυτή την εξαιρετική επίδοση κυρίως με την συμβολή των καταστημάτων της Ελλάδας και του υπέρ-καταστήματος της Βουλγαρίας ενώ η απόδοση των καταστημάτων της Κύπρου συνεχώς βελτιώνεται παρά τη συνεχιζόμενη απεργία στα λιμάνια και τις επιπλοκές που προκαλεί στις εξαγωγές.
 

Το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 49,00% έναντι 48,25% της αντίστοιχης περσινής περιόδου ενώ τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 24,7εκατ. σε σχέση με € 21,2 εκατ. που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση 16,49%. Η αύξηση αυτή επιτεύχθηκε παρά την αύξηση των εξόδων λόγω της συνεχιζόμενης ανάπτυξης του ομίλου και της αυξημένης ανάγκης για διαφήμιση. Σημειώνεται ότι τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης ήταν μειωμένα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο καθώς κατά το πρώτο τρίμηνο της προηγούμενης χρήσης η εταιρεία είχε προβεί σε πώληση ακινήτου. Συνέπεια των ανωτέρω είναι ότι τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 20,3 εκατ. αυξημένα κατά 17,16% ενώ τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε € 15,6 εκατ αυξημένα κατά 18,11%.
 

Ο Όμιλος JUMBO εξακολουθεί να παραμένει έντονα κερδοφόρος παρά το ιδιαίτερα περίπλοκο και σύνθετο διεθνές οικονομικό περιβάλλον που περιλαμβάνει μείωση της ζήτησης, ανατίμηση του δολαρίου και την αύξηση του κόστους χρήματος. Ο Όμιλος εξασκεί κάθε συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει με τις υποδομές του, που επιτρέπουν την έγκαιρη και επαρκή αποθεματοποίηση, την διαπραγματευτική δύναμη της εταιρείας προς τους προμηθευτές της και την δυνατότητα επανασχεδιασμού των προϊόντων της προς τους καταναλωτές με γνώμονα πάντα την καλύτερη σχέση μεταξύ προϊόντος και τιμής.
 

Ο Όμιλος κατά την διάρκεια του πρώτου τριμήνου της τρέχουσας οικονομικής χρήσης Ιούλιος 2008-Ιούνιος 2009 προχώρησε στο άνοιγμα τριών νέων υπέρ-καταστημάτων. Τον Ιούλιο ξεκίνησε η λειτουργία του υπέρ-καταστήματος στον Προμαχώνα Σερρών κοντά στα σύνορα με την Βουλγαρία συνολικής έκτασης 8.000τ.μ. περίπου ενώ τον Αύγουστο ξεκίνησε η λειτουργία του μεγαλύτερου καταστήματος Jumbo στην οδό Πειραιώς συνολικής έκτασης 20.000τ.μ. περίπου και το υπέρ-κατάστημα στο Μαρούσι στο σταθμό Νερατζιώτισσα συνολικής έκτασης 10.000τ.μ. περίπου. Επίσης, η θυγατρική εταιρεία στην Βουλγαρία προχώρησε στην αγορά δύο ακόμα οικοπέδων στις πόλεις Rousse εκτάσεως 31.500 τ.μ και Plovdiv (Φιλιππούπολη) 42.700 τ.μ. με σκοπό την μελλοντική ανέγερση νέων υπέρ-καταστημάτων.
 

Το δίκτυο του Ομίλου αποτελείται σήμερα από 44 καταστήματα εκ των οποίων τα 41 είναι στην Ελλάδα, τα 2 στην Κύπρο και το 1 στη Βουλγαρία.
 

Υπενθυμίζεται ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων θα πραγματοποιηθεί στις 3/12/2008 και μεταξύ άλλων θεμάτων θα προταθεί διανομή μερίσματος 40 λεπτών ανά μετοχή καθώς και η διανομή δωρεάν μετοχών σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε μία (1) υφιστάμενη.