Εντυπωσιακή αύξηση πωλήσεων και κερδών για την οικονομική χρήση που έκλεισε στις 30 Ιουνίου 2009

Παρά τις δύσκολες συνθήκες σε μακροοικονομικό επίπεδο ο Όμιλος κατάφερε να ξεπεράσει τους ρυθμούς αύξησης που σημείωσε το πρώτο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης 2008/2009 τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και σε επίπεδο κερδών.
 

Ο ρυθμό αύξησης των πωλήσεων του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008/2009 ανήλθε σε 15,72%. Ο ρυθμός αύξησης του δευτέρου εξαμήνου του 2008/2009 (01/01/2009-30/06/2009) ήταν μεγαλύτερος του προηγούμενου και συνέβαλε στην βελτίωση του ρυθμού αύξησης των πωλήσεων με αποτέλεσμα για το σύνολο της χρήσης 2008/2009 οι πωλήσεις να αυξηθούν κατά 15,81%. Επίσης, σε επίπεδο καθαρών κερδών ο όμιλος για το σύνολο τη χρήσης 2008/2009 αναμένεται να σημειώσει αύξηση μεγαλύτερη από 15,03% που ήταν στο πρώτο εξάμηνο της χρήσης.
 

Θετικές επίσης είναι και οι πρώτες ενδείξεις από τις πωλήσεις των δύο πρώτων μηνών της τρέχουσας οικονομικής χρήσης Ιούλιος 2009-Ιούνιος 2010 καθώς ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων είναι σύμφωνος με το στόχο της διοίκησης για ετήσια αύξηση των πωλήσεων 8%.
 

Το δίκτυο καταστημάτων του Ομίλου αποτελείται σήμερα από 44 καταστήματα εκ των οποίων τα 41 είναι στην Ελλάδα, τα 2 στην Κύπρο και το 1 στην Βουλγαρία ενώ συνεχίζεται απρόσκοπτα η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου του Ομίλου που προβλέπει την ένταξη 2 νέων υπερκαταστημάτων στην παρούσα οικονομική χρήση και 4 νέων υπερκαταστημάτων στη χρήση 2010/2011.
 

Η Jumbo ΑΕΕ θα ανακοινώσει τα ετήσια αποτελέσματα για την οικονομική χρήση 2008/2009 στις 24 Σεπτεμβρίου 2009 μετά το τέλος της συνεδρίασης του Χ.Α.