Ημερομηνία ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου Ιούλιος 2009 -Σεπτέμβριος 2009

Η Jumbo A.E.E. θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου της τρέχουσας οικονομικής χρήσης 2009 /2010 τη Δευτέρα 16.11.2009 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α., στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) και της εταιρείας (www.jumbo.gr).