Αύξηση τζίρου 10,63% για το εννιάμηνο

Ο όμιλος Jumbo η μεγαλύτερη εταιρεία λιανικού εμπορίου παιχνιδιών, ειδών bebe, παιδικού βιβλιοχαρτοπωλείου και συναφών προϊόντων στην Ελλάδα ανακοινώνει τις πωλήσεις για το εννεάμηνο της παρούσας οικονομικής χρήσης (Ιούλιος 2009-Ιούνιος 2010) που περιλαμβάνει και τις πωλήσεις της πασχαλινής περιόδου.


Ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων κατά το πρώτο εξάμηνο της παρούσας οικονομικής χρήσης ήταν 5,8%. Οι πωλήσεις του τρίτου τριμήνου ήταν αυξημένες κατά 27% περίπου βελτιώνοντας τον ρυθμό αύξησης των πωλήσεων όπου ανήλθε σε 10,63% για το εννιάμηνο της παρούσας οικονομικής χρήσης. Οι πωλήσεις της πασχαλινής περιόδου επηρεάζουν θετικά το τρίτο τρίμηνο της παρούσας οικονομικής χρήσης ενώ πέρυσι οι πωλήσεις της πασχαλινής περιόδου μοιράστηκαν μεταξύ του τρίτου και τέταρτου τριμήνου. Το γεγονός αυτό καθιστά τα αποτελέσματα του εννιαμήνου της παρούσας οικονομικής χρήσης μη άμεσα συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα περσινά.


Η εταιρία εκτιμά ότι θα ακολουθήσει διόρθωση του ρυθμού αύξησης των πωλήσεων κατά το τέταρτο τρίμηνο καθώς πέρυσι περιλάμβανε και μέρος των πωλήσεων της Πασχαλινής περιόδου και ότι για την τρέχουσα οικονομική χρήση (Ιούλιος 2009- Ιούνιος 2010) ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων και των προ φόρων κερδών θα έχουν θετικό πρόσημο 3% περίπου.


Μέσα σε ένα δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον που αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά την επίδοση των καταστημάτων που είναι ήδη στο δίκτυο του Ομίλου, θετικά αναμένεται να επηρεάσουν τις πωλήσεις η είσοδος δύο υπερκαταστημάτων στην Βουλγαρία, ένα στην Κύπρο και τρία στην Ελλάδα εξισορροπώντας το χαμένο τζίρο και συμβάλλοντας σε θετικό πρόσημο ανάπτυξης για το 2010/2011. Η εταιρεία έχει λάβει την στρατηγική απόφαση να μην προβεί σε αύξηση των τιμών της λόγω της αλλαγής του ΦΠΑ σε 21% ή της ενδυνάμωσης του Δολαρίου έναντι του Ευρώ κατά 11% κάνοντας χρήση και των αποθεμάτων που στρατηγικά διατηρεί στις κεντρικές της αποθήκες. Οι αποφάσεις αυτές αναμένουν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της εταιρείας και για αυτό η διοίκηση εκτιμά ότι ο τζίρος για την οικονομική χρήση (Ιούλιος 2010- Ιούνιος 2011) θα παραμείνει θετικός σε επίπεδο αντίστοιχο της τρέχουσας χρήσης (3%) ενώ τα καθαρά κέρδη του Ομίλου για την οικονομική χρήση (Ιούλιος 2010- Ιούνιος 2011) θα επανέλθουν περίπου στα επίπεδα κερδοφορίας της χρήσης του 2007/2008.