Αμείωτο το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τα Jumbo Σε θετικό πρόσημο ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων για το τετράμηνο

Η νέα οικονομική χρήση Ιούλιος 2010-Ιούνιος 2011 ξεκίνησε με το ντεμπούτο του δεύτερου καταστήματος του Ομίλου στη Σόφια τον Αύγουστο του 2010 συνολικής επιφάνειας 15.000τ.μ. ενώ τον Οκτώβριο ξεκίνησαν να λειτουργούν δύο ακόμα νέα καταστήματα. Το ένα στην Πρέβεζα συνολικής επιφάνειας 7.000τ.μ. και το δεύτερο στη Λάρισα συνολικής επιφάνειας 8.000τ.μ.


Το δίκτυο του Ομίλου αποτελείται σήμερα από 48 καταστήματα εκ των οποίων τα 43 είναι στην Ελλάδα, τα δύο στην Κύπρο και τρία στη Βουλγαρία.


Η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι και τα επόμενα τρία νέα καταστήματα, στην Κύπρο συνολικής επιφάνειας 11.000τ.μ., στη Σόφια συνολικής επιφάνειας 15.000τ.μ. και στα Ιωάννινα συνολικής επιφάνειας 9.000τ.μ. θα λειτουργήσουν μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου. Τα νέα καταστήματα αναμένεται να συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου για αύξηση πωλήσεων 2% για τη χρήση 2010/2011.


Παρά το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων για το τετράμηνο του 2010/2010 ήταν θετικός. Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο τρίμηνο της χρήσης 2010/2011 οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σχεδόν στα περσινά επίπεδα ενώ η πορεία των πωλήσεων του Οκτωβρίου βελτίωσε την εικόνα για το τετράμηνο της χρήσης 2010/2011.


Η Jumbo ΑΕΕ θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο της οικονομικής χρήσης 2010/2011 στις 17 Νοεμβρίου 2010 μετά το τέλος της συνεδρίασης του Χ.Α.