Εξαιρετικό τρίμηνο με αύξηση πωλήσεων και κερδών προ έκτακτων φόρων

Ο όμιλος Jumbo η μεγαλύτερη εταιρεία λιανικού εμπορίου παιχνιδιών, ειδών bebe, παιδικού βιβλιοχαρτοπωλείου και συναφών προϊόντων στην Ελλάδα ανακοινώνει τα αποτελέσματα εννιαμήνου για την περίοδο 01/07/2009-31/03/2010:


Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε EUR 394,52 από EUR 356,62 το αντίστοιχο περσυνό διάστημα αυξημένες κατά 10,63%. Ο λόγος της εντυπωσιακής βελτίωσης οφείλεται στο γεγονός ότι φέτος το τρίτο τρίμηνο περιλαμβάνει το σύνολο των πωλήσεων από την Πασχαλινή περίοδο.


Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε EUR 207,89 εκατ. από EUR 188,27εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο και το περιθώριο μικτού κέρδους του Ομίλου ανήλθε σε 52,69% έναντι 52,79% της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Η μικρή μείωση οφείλεται στο γεγονός ότι το μείγμα των πωληθέντων περιλαμβάνει και επώνυμα προϊόντα που πωλούνται κυρίως κατά την πασχαλινή περίοδο.


Τα κέρδη πρό φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε EUR 96,11 εκατ από EUR 86,64 εκατ αυξημένα κατά 10,94% ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε EUR 64,37 εκατ. έναντι αυτών της αντίστοιχης περσινής περιόδου που ήταν EUR 68,06 εκατ., δηλαδή μειωμένα κατά 5,41%. Η αρνητική μεταβολή των καθαρών κερδών του Ομίλου οφείλεται στον υπολογισμό έκτακτης εισφοράς φόρου εισοδήματος με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα έκτακτης εισφοράς (άρθρο 2 του ν 3808 /2009) που αγγίζει τα 10 εκατομμύρια Ευρώ ( € 9.824 χιλ.)


Βάσει των συγκεκριμένων στοιχείων και των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων η διοίκηση της εταιρείας αναθεώρησε ανοδικά τις εκτιμήσεις της για τη χρήση που λήγει στις 30 Ιουνίου 2010. Οι πωλήσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά 4% από 3% και τα κέρδη προ φόρων κατά 8% από 3%.


Το δίκτυο του Ομίλου αποτελείται σήμερα από 45 καταστήματα εκ των οποίων τα 41 είναι στην Ελλάδα, τα 2 στην Κύπρο και 2 στη Βουλγαρία. Την επόμενη οικονομική χρήση (Ιούλιος 2010- Ιούνιος 2011) αναμένεται να ξεκινήσουν την λειτουργία δύο ακόμα υπερκαταστήματα στην Βουλγαρία, ένα στην Κύπρο και τρία στην Ελλάδα.