Επιβεβαιώθηκε η πρόβλεψη της διοίκησης για βελτιωμένη πορεία των πωλήσεων για το δεκάμηνο

Στον αντίποδα των εκτιμήσεων για σημαντική πτώση του κύκλου εργασιών των εταιριών που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο στην Ελλάδα, ο Όμιλος JUMBO, η μεγαλύτερη εταιρεία λιανικού εμπορίου παιχνιδιών, ειδών bebe, παιδικού βιβλιοχαρτοπωλείου και συναφών προϊόντων στην Ελλάδα, ανακοινώνει ότι οι πωλήσεις του Ομίλου κατά το δεκάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης (Ιούλιος 2010- Ιούνιος 2011) παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.


Κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης οι πωλήσεις του Ομίλου σημείωσαν μείωση της τάξης του 0,65%. Η παραγωγικότητα των καταστημάτων του Ομίλου κατά τη διάρκεια της πασχαλινής περιόδου ενίσχυσαν τις συνολικές πωλήσεις του Ομίλου και συνέβαλαν καθοριστικά στην επίτευξη μείωσης μόλις της τάξης του 0,29% για το δεκάμηνο της παρούσας οικονομικής χρήσης. Η εταιρεία κατάφερε να πετύχει την επίδοση αυτή με την συμβολή των νέων καταστημάτων αλλά και της καλύτερης απόδοσης του δικτύου των υφιστάμενων καταστημάτων σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2010.


Οι πωλήσεις της πασχαλινής περιόδου επηρεάζουν θετικά το τελευταίο τρίμηνο της παρούσας οικονομικής χρήσης ενώ πέρυσι οι πωλήσεις της περιόδου του Πάσχα μοιράστηκαν μεταξύ των δύο τελευταίων τριμήνων λόγω του ότι το Πάσχα έπεσε εξαιρετικά νωρίς. Το γεγονός αυτό καθιστά τα αποτελέσματα του εννιαμήνου της παρούσας οικονομικής χρήσης μη άμεσα συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα περσινά.


Η διοίκηση της εταιρείας μετά και τα αποτελέσματα των πωλήσεων του δεκάμηνου εκτιμά ότι η πρόβλεψή της για μεταβολή των πωλήσεων του Ομίλου για την τρέχουσα χρήση μεταξύ του μείων ένα τα εκατό (-1%) και του μηδέν τα εκατό (0%) ήταν επιτυχής.


Το δίκτυο του Ομίλου αποτελείται σήμερα από 51 καταστήματα εκ των οποίων τα 44 είναι στην Ελλάδα, τα 3 στην Κύπρο και τα 4 στη Βουλγαρία. Παράλληλα, ο Όμιλος συνεχίζει το επενδυτικό του πρόγραμμα με στόχο την λειτουργία έξι νέων καταστημάτων για την επόμενη οικονομική χρήση Ιούλιος 2011-Ιούνιος 2012.