Ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου 2012

Η Jumbo AEE θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2012 την Τρίτη 15.11.2011 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) και της εταιρείας (www.jumbo.gr).