Συνεχίστηκε η αύξηση του τζίρου για τον Όμιλο Jumbo κόντρα στην κρίση

Παρά την ιδιαίτερα δύσκολη, οικονομική συγκυρία οι πωλήσεις του Ομίλου JUMBO του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας οικονομικής χρήσης (Ιούλιος 2011- Ιούνιος 2012) σημείωσαν αύξηση κατά 1% περίπου σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και ανήλθαν σε € 293 εκατ. περίπου. Το αποτέλεσμα αυτό είναι εναρμονισμένο με την πρόβλεψη της διοίκησης για επίτευξη αύξησης πωλήσεων μεταξύ μηδέν (0%) και δύο (2%) στην τρέχουσα οικονομική χρήση.

Το ανωτέρω αποτέλεσμα είναι απόρροια της επιτάχυνσης του επενδυτικού σκέλους της στρατηγικής Jumbo για έξι + έξι νέα υπερκαταστήματα για τις οικονομικές χρήσεις του 2011 και 2012 σε συνδυασμό και με την επιτευχθείσα αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων στον Όμιλο ώστε αυτή η έξαρση να μην επηρεάσει δυσανάλογα την κερδοφορία της εταιρείας.