Η Ελλάδα μπορεί, η JUMBO ακολουθεί

H αξιοπρέπεια, η συνοχή και η αλληλεγγύη της Ελληνικής Οικογένειας σε περιόδους κρίσης, απεικονίζονται στα μεγέθη και τις λογιστικές καταστάσεις που δημοσιεύει σήμερα, ο Όμιλος καταστημάτων Jumbo, η μεγαλύτερη εταιρεία λιανικού εμπορίου παιχνιδιών, ειδών bebe, παιδικού βιβλιοχαρτοπωλείου και συναφών προϊόντων στην Ελλάδα.

Η χώρα βιώνει τη χειρότερη οικονομική κρίση της πρόσφατης ιστορίας της, οι Έλληνες καταναλωτές διαθέτουν πολύ μικρότερα ποσά για την κάλυψη των αναγκών τους και τα καταστήματα JUMBO προσαρμόσθηκαν στις ανάγκες της ελληνικής οικογένειας.

Ο κύκλος εργασιών παρουσιάζει μικρή αύξηση που οφείλεται και στη σημαντική ενίσχυση πωλήσεων των καταστημάτων της Βουλγαρίας καθώς και των καταστημάτων σε χώρες που η εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας (Αλβανία και Σκόπια). Η κερδοφορία του Ομίλου, αν και σημαντικά καλύτερη από τις προβλέψεις της διοίκησης, αντικατοπτρίζει τη νέα κοινωνική πραγματικότητα σε Ελλάδα και Κύπρο.

• Στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης 2012/2013, τα καθαρά κέρδη του Ομίλου έφτασαν τα 56,45 εκατ. Ευρώ από 57,77 εκατ. Ευρώ που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσιάζοντας οριακή μείωση της τάξης του -2,29%. Σύμφωνα με προηγούμενη ενημέρωση οι πωλήσεις του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο έφτασαν τα 295,39 εκατ Ευρώ από 293,06 εκατ. Ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά +0,80%.

Τα αισιόδοξα μηνύματα για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας πληθαίνουν και ο Όμιλος JUMBO επιταχύνει το επενδυτικό του πρόγραμμα.

• Κατά το πρώτο εξάμηνο ο Όμιλος λειτούργησε 4 νέα υπερ – καταστήματα εκ των οποίων τα 3 στην Ελλάδα και 1 στη Βουλγαρία. Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου το δίκτυο των καταστημάτων του Ομίλου αριθμούσε 62 καταστήματα εκ των οποίων τα 51 βρίσκονται στην Ελλάδα, τα 3 στην Κύπρο και τα 8 στη Βουλγαρία.

Κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης το μικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 49,82% από 51,36% που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η ισοτιμία Ευρώ Δολαρίου κινήθηκε καλύτερα έναντι των αρχικών εκτιμήσεων και το μεταφορικό κόστος αυξήθηκε λιγότερο σε σχέση με την αρχική εκτίμηση. Αυτοί είναι οι παράγοντες που βοήθησαν ώστε η μείωση του μικτού περιθωρίου να είναι μιάμιση περίπου μονάδα έναντι εκτίμησης τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων για το έτος.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά το πρώτο εξάμηνο ανήλθαν σε 75,19 εκατ. Ευρώ σε σχέση με 78,26 εκατ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας μικρή μείωση της τάξης του -3,92% παρά την συνεχιζόμενη εισαγωγή νέων καταστημάτων.

• Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 56,45 εκατ. Ευρώ παρουσιάζοντας οριακή μείωση της τάξης του -2,29%. Παρά την επιτυχία του πρώτου εξαμήνου, η διοίκηση διατηρεί την εκτίμησή της ότι οι πωλήσεις του Ομίλου για την τρέχουσα χρήση (Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013) θα κυμανθούν μεταξύ 0% και 1% και τα καθαρά κέρδη στα € 70 εκατ. λόγω των έκτακτων οικονομικών συνθηκών που εκτιμάται ότι θα διατηρηθούν κατά την ποιο αισιόδοξη εκτίμηση.

Σχετικά με την επέκταση του δικτύου του Ομίλου σημειώνεται ότι στην εκπνοή της τρέχουσας οικονομικής χρήσης αναμένεται η λειτουργία δύο ακόμα καταστημάτων στην Ελλάδα ενώ συνεχίζεται η προετοιμασία για την είσοδο του Ομίλου στην αγορά της Ρουμανίας. Κατά την επόμενη οικονομική χρήση (Ιούλιος 2013- Ιούνιος 2014) αναμένεται να λειτουργήσουν τουλάχιστον δύο υπερκαταστήματα στη Ρουμανία, το νέο κατάστημα του Ομίλου στην Πάφο της Κύπρου καθώς και ένα με δύο ακόμα καταστήματα στην Ελλάδα.