Θετικό πρόσημο παρά το συνεχιζόμενα πτωτικό οικονομικό περιβάλλον

Παρά τις συνεχιζόμενες αρνητικές οικονομικές εξελίξεις των τελευταίων μηνών, ο Όμιλος JUMBO κατάφερε να διατηρήσει το θετικό πρόσημο στον κύκλο εργασιών του.

• Οι πωλήσεις του Ομίλου κατά το εννιάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης 2012/2013 έφτασαν τα 381,85 εκατ Ευρώ από 380,31 εκατ. Ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά +0,41%.

Στο τέλος του 9μήνου, το δίκτυο των καταστημάτων του Ομίλου αριθμούσε 62 καταστήματα.
Aπό αυτά:

• Τα 51 βρίσκονται στην Ελλάδα, 3 στην Κύπρο και τα 8 στη Βουλγαρία.
• Η JUMBO έχει συνάψει συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας με ανεξάρτητους πελάτες στην ΠΓΔΜ (FYROM) και την Αλβανία οι οποίοι διαθέτουν από δύο καταστήματα, με τη μέθοδο franchise.
• Τον Μάιο ξεκίνησε το νέο ηλεκτρονικό κατάστημα του Ομίλου στην Ελλάδα.

Κατά το εννιάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης το μικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 50,94% από 52,23% που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

• Η ισοτιμία Ευρώ Δολαρίου κινήθηκε καλύτερα έναντι των αρχικών εκτιμήσεων και
• το μεταφορικό κόστος αυξήθηκε λιγότερο σε σχέση με την αρχική εκτίμηση.

Αυτοί είναι οι παράγοντες που βοήθησαν ώστε η μείωση του μικτού περιθωρίου να είναι 1,29% έναντι της αρχικής εκτίμησης τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων για το έτος. Η διοίκηση εκτιμά ότι για την τρέχουσα οικονομική χρήση η μείωση του μικτού περιθωρίου δεν θα ξεπεράσει την μιάμιση ποσοστιαία μονάδα.

• Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά το εννιάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης ανήλθαν σε 71,57 εκατ. Ευρώ σε σχέση με 95,53 εκατ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του -25,07% επηρεαζόμενα από τη ζημία της τάξης των € 19εκ. περίπου που αφορά την απομείωση τραπεζικών καταθέσεων της θυγατρικής εταιρίας στην Τράπεζα Κύπρου. Αν δεν συμπεριληφθεί το έκτακτο αυτό γεγονός τότε σε συγκρίσιμη βάση για το εννιάμηνο της τρέχουσας χρήσης τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) Ομίλου θα ανέρχονταν σε € 90,83εκατ. μειωμένα μόνο κατά -4,92% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

• Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 48,15 εκατ. Ευρώ παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του -29,1%. Σε συγκρίσιμη βάση για το εννιάμηνο της τρέχουσας χρήσης τα κέρδη του Ομίλου θα ήταν περίπου € 65,59 εκατ. μειωμένα μόνο κατά -3,42% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Κατά την επόμενη οικονομική χρήση (Ιούλιος 2013- Ιούνιος 2014) αναμένεται να λειτουργήσει στην Ελλάδα το ιδιόκτητο κατάστημα στις Σέρρες (9χιλ τ.μ.), το μισθωμένο κατάστημα στις Αχαρνές (11χιλ τ.μ.) καθώς και ένα ακόμα ιδιόκτητο κατάστημα στην Βόρεια Ελλάδα στην περιοχή του Ίασμου (9χιλ τ.μ.). Επιπλέον, αναμένεται να ξεκινήσει την λειτουργία του το νέο μισθωμένο κατάστημα του Ομίλου στην Πάφο της Κύπρου (10χιλ τ.μ.). Όσον αφορά την αγορά της Ρουμανίας ο Όμιλος θα ξεκινήσει τη δραστηριότητά του στη χώρα με την λειτουργία δύο μισθωμένων υπερκαταστημάτων ένα στο Βουκουρέστι (14 χιλ. τ.μ.) και ένα στην Timisoara (13χιλ. τ.μ.).