5.900.000 δωρεάν μετοχές διανέμει η JUMBO στους παλαιούς μετόχους

Με την παρουσία μετόχων που εκπροσωπούσαν το 82,83% του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε σήμερα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία ενέκρινε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και διανομής δωρεάν μετοχών 1 νέα για κάθε 22 παλιές.

Η γενική συνέλευση των μετόχων εξουσιοδότησε το Διοικητικό συμβούλιο να προχωρήσει σε συνεννόηση και διαπραγμάτευση με τις ενδιαφερόμενες Τράπεζες, για την έκδοση νέου κοινού ομολογιακού δανείου ίσου ποσού με το υπάρχον ομολογιακό δάνειο.

Τον Μάιο του 2014, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η εταιρεία θα προχωρήσει σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ισχύοντος ομολογιακού δανείου ύψους 145 εκ. Ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η διοίκηση της εταιρείας ενημέρωσε τους μετόχους ότι η θετική τάση στις πωλήσεις που καταγράφτηκε κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης συνεχίστηκε και τον Ιανουάριο, με αποτέλεσμα για τους πρώτους επτά μήνες, οι πωλήσεις του Ομίλου, να παρουσιάσουν αύξηση + 7,22%.

Ο Όμιλος αριθμεί 66 καταστήματα εκ των οποίων :
• 52 στην Ελλάδα
• 4 στην Κύπρο,
• 8 στη Βουλγαρία,
• 2 στην Ρουμανία
ενώ διαθέτει και το ηλεκτρονικό κατάστημα e-Jumbo.

Κατά το δεύτερο μισό της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, αναμένεται να λειτουργήσει ένα ακόμα ιδιόκτητο κατάστημα στην Βόρεια Ελλάδα (9.000τ.μ.). Σταδιακά, με δύο καταστήματα για την παρούσα χρήση, θα ξεκινήσει η ριζική ανακαίνιση παλαιών καταστημάτων του Ομίλου.

Επιπλέον, η διοίκηση ενημέρωσε τους μετόχους ότι όσον αφορά τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας οικονομικής χρήσης η διατήρηση του Euro σε υψηλά επίπεδα έναντι του δολαρίου συνέβαλε στην βελτίωση του μικτού περιθωρίου. Ωστόσο μέρος της θετικής αυτής επιρροής αντισταθμίζεται καθώς οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις και η αύξηση συντελεστών φορολογίας των κερδών σε Ελλάδα και Κύπρο είχαν σαν αποτέλεσμα την αύξηση των φόρων κατά 50% περίπου.

Τα αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης αναμένεται να ανακοινωθούν τη Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.