Παρουσίαση της Jumbo στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

Σήμερα στο πλαίσιο της ετήσιας ενημέρωσης των αναλυτών της εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες και τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου JUMBO καθώς και τα σχέδια για την οικονομική χρήση που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2016.

Το οικονομικό έτος που έληξε την 30η Ιουνίου 2016 κατέγραψε μια σημαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία του Ομίλου.

• Οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα 637,56 εκατ. Ευρώ έναντι 582,55 εκατ. Ευρώ το προηγούμενο 12μηνο παρουσιάζοντας αύξηση 9,44%.
• Τα αποτελέσματα, προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBIΤDA), σε επίπεδο Ομίλου, ανήλθαν σε 183,71 εκατ. ευρώ από 159,29 εκατ. ευρώ που ήταν την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 15,35%.
• Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 121,26 εκατ. Ευρώ από 104,84 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του +15,67%.

Η διοίκηση του Ομίλου Jumbo λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην οικονομία, αλλά και την πορεία των οικονομικών μεγεθών σε συνδυασμό με την εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν οι μέτοχοι, θα προτείνει στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση μεταξύ άλλων τη διανομή μεικτού μερίσματος 0,27 Ευρώ ανά μετοχή (μετά τους φόρους 0, 2430 Ευρώ ανά μετοχή).

Κατά το πρώτο τρίμηνο (Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2016 ) της νέας οικονομικής χρήσης οι πωλήσεις του Ομίλου για το διάστημα ανήλθαν σε € 170,23 εκατ. από € 152,62 εκατ. που ήταν την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι δηλαδή αυξημένες κατά 11,53%.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Ομίλου για τη νέα οικονομική χρήση πωλήσεις εκτιμάται ότι θα κυμανθούν μεταξύ 4%-7%, ενώ τα κέρδη εκτιμάται ότι θα κυμανθούν στα ίδια επίπεδα, καθώς η αύξηση του ΦΠΑ, η ισοτιμία Ευρώ Δολαρίου και η συνεχιζόμενη πολιτική αποπληθωρισμού που εφαρμόζεται στην Ελληνική αγορά, εκτιμάται ότι θα πιέσουν το μικτό περιθώριο κέρδους.

H διοίκηση της εταιρείας ανέφερε ότι θα επανέλθει με νέες εκτιμήσεις για το έτος μετά το δεύτερο τρίμηνο της οικονομικής χρήσης (περίοδος Χριστουγέννων) όπου θα υπάρχει μία καλύτερη εικόνα των τάσεων που έχουν διαμορφωθεί, καθότι το τελευταίο 20ήμερο παρατηρείται μία πτωτική τάση στον συγκρινόμενο τζίρο των καταστημάτων στην Ελλάδα.

Για την τρέχουσα οικονομική χρήση που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2016, εκτιμάται ότι τον Νοέμβριο θα λειτουργήσει το νέο υπέρ-κατάστημα του Ομίλου στη Βουλγαρία ενώ ο Όμιλος επενδύει σε δύο νέα υπέρ – καταστήματα στη Ρουμανία που εκτιμάται ότι θα λειτουργήσουν μέχρι τα Χριστούγεννα του 2017.

Επίσης, η εταιρεία μέσω συνεργασιών, έχει παρουσία με καταστήματα που φέρουν το σήμα της Jumbo, σε τέσσερις χώρες (ΠΓΔΜ, Αλβανία, Κόσσοβο, Σερβία). Στην τρέχουσα οικονομική χρήση αναμένεται επέκταση του δικτύου καταστημάτων των συνεργατών στις χώρες που ήδη δραστηριοποιούνται, ενώ αναμένεται η επέκταση της σύμβασης εμπορικής συνεργασίας με τον ανεξάρτητο πελάτη Kid Zone Sh.p.k, και για την Βοσνία.