Γενική Συνέλευση ικανοποιημένων και δικαιωμένων μετόχων

Το απόγευμα της Τετάρτης 8 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία διοίκησης του Ομίλου JUMBO, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Στη γενική συνέλευση συμμετείχαν 548 μέτοχοι εκπροσωπώντας το 84,21% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Οι μέτοχοι επικύρωσαν την απόφαση της διοίκησης, για τη διανομή συνολικού μερίσματος που αντιστοιχεί σε ποσό μεγαλύτερο του 1/3 των κερδών του Ομίλου JUMBO.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 48.981.513,24 Ευρώ που αντιστοιχεί σε 0,36 Ευρώ (μικτό) ανά μετοχή ( επί συνόλου 136.059.759 μετοχών).

Ο Όμιλος έχει ήδη καταβάλει προμέρισμα, από τις 28 Μαρτίου 2017, ύψους 24.490.756,62 Ευρώ. Με την απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, θα διανεμηθεί και το υπόλοιπο ποσό των 24.490.756,62 Ευρώ που αντιστοιχεί σε 0,18 Ευρώ (μικτό)/μετοχή.

Μετά την παρακράτηση φόρου 15%, το υπόλοιπο του μερίσματος ανέρχεται σε 0,1530 ευρώ ανά μετοχή.

Η διοίκηση ενημέρωσε τους μετόχους ότι η νέα οικονομική χρήση κατέγραψε ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα.

Το πρώτο τρίμηνο της νέας οικονομικής χρήσης (Ιούλιος 2017- Σεπτέμβριος 2017) παρουσίασε αύξηση τζίρου +12% περίπου.

Ωστόσο η κατάσταση στην Ελλάδα, όσον αφορά το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, δεν δείχνει σημάδια βελτίωσης ενώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το πιο σημαντικό τρίμηνο είναι το δεύτερο, όπου περιλαμβάνει και την περίοδο των Χριστουγέννων.

Γι’ αυτό το λόγο, η διοίκηση, παρά το αισιόδοξο ξεκίνημα, δεν μεταβάλει τις προβλέψεις της που έχουν κατατεθεί στον προϋπολογισμό της.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Ομίλου, οι πωλήσεις για την τρέχουσα οικονομική χρήση εκτιμάται ότι θα αυξηθούν μεταξύ 6%-9%, ενώ τα κέρδη εκτιμάται ότι θα κυμανθούν στα ίδια επίπεδα με αυτά της χρήσης 2016/2017.

Αναφορικά με την εξέλιξη δικτύου ανακοινώθηκε ότι ξεκίνησε η λειτουργία ενός ακόμα ιδιόκτητου υπερ-καταστήματος στη πόλη Suceva ενώ στη Ρουμανία έχει προγραμματιστεί η λειτουργία δύο ακόμα καταστημάτων μέχρι το τέλος της χρήσης.

Όσον αφορά την Ελλάδα αναμένεται η λειτουργία ενός καταστήματος στην Κατερίνη μέχρι το τέλος της χρήσης.