Ο Όμιλος Jumbo τηρεί την υπόσχεσή του, μοιράζει πάνω από το 1/3 των κερδών στους μετόχους