Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Η εταιρεία «JUMBO AEE» ανακοινώνει με βάση το Ν.3556/2007 ότι η κα Μαρία Χριστίνα Παπαευαγγέλου θυγατέρα του Αναπληρωτή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας κ. Ευάγγελου Παπαευαγγέλου, προέβη την 05/06/2014 σε πώληση 14.869 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας 188.882,35 Ευρώ και την 06/06/2014 προέβη σε πώληση 15.119 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας 192.069,16 Ευρώ.