Ενημέρωση για αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 25.07.2012

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Jumbo πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2012 στις 16:00.

 

Δείτε την ανακοίνωση για τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας.

 

Δείτε την ανακοίνωση για την αλλαγή άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας.