Οι καταναλωτές ψήφισαν Jumbo και αυτά τα Χριστούγεννα!!! Εντυπωσιακή αύξηση τζίρου και κερδών δείχνουν οι 6μηνιαίες λογιστικές καταστάσεις

Εντυπωσιακή αύξηση των κερδών κατά 41,4% μετά τους φόρους καταγράφουν οι ενοποιημένες λογιστικές καταστάσεις του πρώτου εξαμήνου από 1η Ιουλίου 2006 έως και 31 Δεκεμβρίου 2006 για τον Όμιλο Jumbo που αφορούν την οικονομική χρήση 2006/2007 Η περίοδος αυτή περιλαμβάνει και την ατυχή για τον ελληνικό Εμπόριο περίοδο της πολυήμερης αποχής των λιμενεργατών από την υπερωριακή απασχόληση με τις γνωστές οδυνηρές συνέπειες…. Ο Όμιλος Jumbo λειτουργώντας προληπτικά, όπως κάθε χρόνο, με την έγκαιρη αποθεματοποίηση των εποχιακών προϊόντων, κατάφερε να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της Χριστουγεννιάτικης περιόδου χωρίς καταστροφικές απώλειες. Το καταναλωτικό κοινό κατά την εορταστική περίοδο ανανέωσε την εμπιστοσύνη του στα καταστήματα Jumbo, γεγονός που μεταφράστηκε σε πωλήσεις εξαμήνου της τάξης των 203 εκ. ευρώ αυξημένες κατά 21,8% σε σχέση με πέρσι. Η σταθερή εμπιστοσύνη των καταναλωτών επέτρεψε στον Όμιλο Jumbo όχι μόνον να ανταποκριθεί στις αναμφισβήτητες δυσκολίες που δημιούργησε η κατάσταση στα λιμάνια, αλλά και να βελτιώσει σημαντικά την επίδοση του σε όλους τους επιμέρους δείκτες Η ορθολογικοποίηση του λειτουργικού κόστους βελτίωσε το καθαρό περιθώριο κέρδους μετά από φόρους σε 19,52% σε ετήσια βάση, ενισχυμένο κατά 271 μονάδες βάσης ενώ κατά το πρώτο τρίμηνο είχε διαμορφωθεί σε 14,15%. Η εξαιρετική εικόνα των αποτελεσμάτων χρήσης οφείλεται στην, για μία ακόμη χρονιά, ταχύτερη αύξηση των εσόδων σε σχέση με τα έξοδα, παρά την απουσία έναρξης λειτουργίας νέων καταστημάτων κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο. Οι αναλυτές θα επισημάνουν πως τα αποτελέσματα χαρακτηρίζονται από ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές και από σημαντική βελτίωση όλων των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρίας. Επισημαίνεται, τέλος ότι η ταμειακή θέση του Ομίλου ανήλθε σε 116 εκ. Ευρώ την 31.12.2006, καλύπτοντας το σύνολο του δανεισμού, παρά το γεγονός ότι διατέθηκαν σημαντικά ποσά για τη βαλκανική επέκταση του Ομίλου στη Βουλγαρία, επένδυση μέχρι στιγμής ύψους περίπου 9 εκ. ευρώ, που θα αρχίσει να αποδίδει μετά τη λειτουργία του πρώτου υπερκαταστήματος του Ομίλου στη Σόφια. Η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου στην Κύπρο έχει προχωρήσει παράλληλα σε αγορά εκτάσεως 46.000 τ.μ. στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας έναντι τιμήματος 5 εκ. ευρώ περίπου. Οι σχεδιασμοί της διοίκησης παραμένουν σταθεροί: Μέσα στο τελευταίο τρίμηνο της παρούσας εταιρικής χρήσης θα λειτουργήσουν 2 νέα μητροπολιτικά καταστήματα στην Αττική, ενώ η εταιρεία αποφάσισε το άμεσο κλείσιμο των καταστημάτων Εκάλης και Ψυχικού καθώς και τον τερματισμό λειτουργίας ενός ακόμη καταστήματος κατά το τελευταίο τρίμηνο της παρούσας χρήσης. Η επέκταση του Ομίλου στα Βαλκάνια υλοποιείται κανονικά. Το αργότερο εντός του προσεχούς Οκτωβρίου θα παραδοθεί το πρώτο κατάστημα Jumbo στη Σόφια της Βουλγαρίας ενώ έχει ήδη δρομολογηθεί η αγορά οικοπέδου με στόχο την παράλληλη ανέγερση και δεύτερου καταστήματος στην Βουλγαρική πρωτεύουσα, ώστε με την έναρξη λειτουργίας και των δύο να επιτευχθούν οι αναγκαίες οικονομίες κλίμακας.