Βαθιές αναπνοές πριν τη μεγάλη προσπάθεια των Χριστουγέννων

Η ανθεκτικότητα στις πωλήσεις, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της εξυπηρέτησης, επιτρέπουν στον Όμιλο JUMBO, να προετοιμάζεται για την -σημαντική για μεγέθη του- εορταστική περίοδο με συγκρατημένη αισιοδοξία και ενισχυμένη ρευστότητα.

Κατά το πρώτο τρίμηνο της νέας οικονομικής χρήσης που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, τα κέρδη του Ομίλου αυξήθηκαν κατά +8,90% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η κερδοφορία έφτασε τα σε 21,79 εκατ. Ευρώ από 20,01 εκατ. Ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου παρά την αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων στην Ελλάδα.

Κατά την περίοδο Ιούλιο- Αύγουστο- Σεπτέμβριο 2015, οι πωλήσεις του Ομίλου κατέγραψαν αύξηση +4,89% φτάνοντας τα 152,63 εκατ. Ευρώ από 145,51 εκατ. Ευρώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο. Κατά την περίοδο αυτή οι πωλήσεις στην Ελλάδα κατέγραψαν μικρή υποχώρηση, μικρότερη του αναμενομένου δεδομένων των συνθηκών η οποία ωστόσο αντισταθμίστηκε από τον δυναμικό ρυθμό ανάπτυξης των καταστημάτων του εξωτερικού.

Καθώς το περιβάλλον αναφορικά με το μεταφορικό κόστος παρέμεινε ευνοϊκό, το μικτό περιθώριο κέρδους κατά το πρώτο τρίμηνο της χρήσης 2015-2016 κατέγραψε μικρή βελτίωση στο 47,97% έναντι 47,55% που ήταν στην αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Αντίστοιχα και τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 32,86 εκατομμύρια Ευρώ έναντι 29,99 εκατομμυρίων Ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αυξημένα κατά 9,58% λόγω καλύτερης διαχείρισης εξόδων.

Οι πωλήσεις για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο μέχρι σήμερα σημειώνουν θετικό ρυθμό ανάπτυξης σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, γεγονός που αποδεικνύει ότι η αγορά στην Ελλάδα παραμένει ανθεκτική. Ωστόσο οι πωλήσεις των Χριστουγέννων παραμένουν καθοριστικές για την πορεία του δεύτερου τριμήνου και εκεί επικεντρώνεται η προσπάθεια της διοίκησης και των εργαζομένων.

Από τον περασμένο μήνα, ξεκίνησε να λειτουργεί το νέο κατάστημα του Ομίλου στo Pitesti της Ρουμανίας (12.000 τ.μ.). Με την προσθήκη του παραπάνω καταστήματος ο Όμιλος Jumbo διαθέτει ένα δίκτυο 73 καταστημάτων πλέον σε τέσσερις χώρες. Αναλυτικά διαθέτει 53 καταστήματα στην Ελλάδα, 5 στην Κύπρο, 8 στη Βουλγαρία, 7 στη Ρουμανία καθώς και το ηλεκτρονικό κατάστημα e-jumbo.