Παρουσίαση της Jumbo στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

Σήμερα στο πλαίσιο της ετήσιας ενημέρωσης των αναλυτών της εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες και τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου JUMBO καθώς και τα σχέδια για την οικονομική χρήση που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2017.

Το οικονομικό έτος που έληξε την 30η Ιουνίου 2017 κατέγραψε μια σημαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία του Ομίλου.

• Οι πωλήσεις του Ομίλου, αυξήθηκαν κατά +6,88% και ανήλθαν στα 681,43 εκατομμύρια Ευρώ από 637,56 εκατομμύρια που ήταν ο τζίρος της προηγούμενης οικονομικής χρήσης.

• Το μικτό κέρδος του Ομίλου ανήλθε σε 355,49 εκατ. Ευρώ από 337,93 εκατ. Ευρώ σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του +5,20%.

• Τα κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 131,01 εκατ. Ευρώ από 121,26 εκατ. Ευρώ πέρυσι, αυξημένα κατά +8,04%.

Η διοίκηση του Ομίλου Jumbo λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην οικονομία, αλλά και την πορεία των οικονομικών μεγεθών σε συνδυασμό με την εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν οι μέτοχοι, θα εισηγηθεί τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 48.981.513,24 Ευρώ που αντιστοιχεί σε 0,36 Ευρώ (μικτό) ανά μετοχή (136.059.759 μετοχές). Σημειώνεται ότι ο Όμιλος έχει ήδη καταβάλει με τη μορφή προμερίσματος από τις 28 Μαρτίου 2017, ποσό 24.490.756,62 Ευρώ και αναμένεται, με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, να διανεμηθεί και το υπόλοιπο ποσό των 24.490.756,62 Ευρώ που αντιστοιχεί σε 0,18€ (μικτό)/μετοχή. Μετά την παρακράτηση φόρου 15%, το υπόλοιπο του μερίσματος ανέρχεται σε 0,1530 ευρώ ανά μετοχή.

Τα δεδομένα της νέας χρήσης
Η νέα οικονομική χρήση, Ιούλιος 2017- Ιούνιος 2018, ξεκίνησε με θετικό πρόσημο με τον ρυθμό αύξησης των πωλήσεων για τον Όμιλο.

• Ειδικά στο πρώτο τρίμηνο, Ιούλιος 2017- Σεπτέμβριος 2017, ο τζίρος αυξήθηκε κατά +12% περίπου.
• Η επίδοση αυτή οφείλεται στην αύξηση των πωλήσεων για την Ελλάδα και Κύπρο με μονοψήφιο ρυθμό ανάπτυξης, ενώ τα καταστήματα της Βουλγαρίας και Ρουμανίας συνέχισαν να καταγράφουν δυναμικό διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης.

Παρά το δυναμικό ξεκίνημα της νέας χρονιάς θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το πιο σημαντικό τρίμηνο είναι το δεύτερο, όπου περιλαμβάνει και την περίοδο των Χριστουγέννων.
Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Ομίλου, για τη νέα οικονομική χρήση, οι πωλήσεις εκτιμάται ότι θα κυμανθούν μεταξύ 6%-9%, ενώ τα κέρδη εκτιμάται ότι θα κυμανθούν στα ίδια επίπεδα με αυτά της χρήσης 2016/2017.

Εξέλιξη δικτύου
Κατά τις 30.06.2017 το δίκτυο καταστημάτων JUMBO σήμερα αριθμούσε 73 καταστήματα. Από αυτά τα 51 βρίσκονται στην Ελλάδα, 5 στην Κύπρο, 9 στη Βουλγαρία και 8 στη Ρουμανία ενώ ο Όμιλος διαθέτει και το ηλεκτρονικό κατάστημα www.e-jumbo.gr. Επίσης, η εταιρεία μέσω συνεργασιών, είχε στις 30.06.2017 παρουσία με καταστήματα που φέρουν το σήμα της Jumbo, στην ΠΓΔΜ (FYROM) με 3 καταστήματα, την Αλβανία με 2 καταστήματα, στο Κόσοβο με 3 καταστήματα, 2 κατάστημά στη Σερβία και με 1 στη Βοσνία.

Αναφορικά με την επέκταση του δικτύου καταστημάτων για την τρέχουσα οικονομική χρήση (2017/2018) σημειώνεται ότι στη Ρουμανία αναμένεται να λειτουργήσει ένα ακόμα ιδιόκτητο υπερ-κατάστημα μέχρι Νοέμβριο στη πόλη Suceva ενώ για τη χώρα έχει προγραμματιστεί η λειτουργία δύο ακόμα καταστημάτων μέχρι το τέλος της χρήσης. Όσον αφορά την Ελλάδα αναμένεται η λειτουργία ενός καταστήματος στην Κατερίνη μέχρι το τέλος της χρήσης.

Η παρουσίαση είναι διαθέσιμη στο http://corporate.e-jumbo.gr