Ανακατανομή αρμοδιοτήτων μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Ανακοινώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 31 Δεκεμβρίου 2012 ανακατένειμε τις αρμοδιότητες των μελών του ως εξής: ο κ. Απόστολος- Ευάγγελος Βακάκης εκλέχτηκε ως Πρόεδρο του Δ.Σ, ο κ. Ιωάννη Οικονόμου ως Αντιπρόεδρος, ο κ.Ευάγγελος Παπαευαγγέλου ως αναπληρωτής Αντιπρόεδρος και η κυρία Καλλιόπη ως Διευθύνουσα Σύμβουλος.
Μετά τα παραπάνω, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει ως εξής:

Α. Τέσσερα (4) Εκτελεστικά μέλη:
1. Απόστολος- Ευάγγελος Βακάκης του Γεωργίου και της Σοφίας, επιχειρηματίας, Πρόεδρο του Δ.Σ
2. Ιωάννης Οικονόμου του Χρήστου και της Καλλιόπης, δικηγόρος. Αντιπρόεδρος
3. Ευάγγελος Παπαευαγγέλου του Δημητρίου και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος
4. Καλλιόπη Βερναδάκη του Εμμανουήλ και της Αγγελικής, ιδιωτική υπάλληλος, Διευθύνουσα Σύμβουλο.

Β. Ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος:
1. Παρασκευή Κάβουρα του Γεωργίου και της Ασημούλας, δικηγόρος.
Γ. Δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη:
1. Γεώργιος Κατσαρός του Σπυρίδωνος και της Δέσποινας, οικονομολόγος και
2. Βίκτωρ Ασσέρ του Μιχαήλ και της Ροζίνας, επιχειρηματίας.

Για την ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν απαιτείται επικύρωση από Γενική Συνέλευση