Τη σταθερή πρωτοκαθεδρία της Jumbo στον χώρο του παιχνιδιού επιβεβαιώνουν οι λογιστικές καταστάσεις 9μήνου

Τη σταθερή πρωτοκαθεδρία της στον χώρο του παιχνιδιού και των ειδών Bebe επιβεβαιώνουν οι λογιστικές καταστάσεις 9μήνου που δημοσιεύει σήμερα η Jumbo (πρ.Babyland).
 

Με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 29 δις δρχ και κέρδη προ φόρων που υπερβαίνουν τα 5,4 δις δρχ η Jumbo διατηρεί την μεγάλη απόστασή της από την δεύτερη εταιρεία στον κλάδο της εμπορίας παιχνιδιών στην Ελλάδα.
 

Στο εννεάμηνο της χρήσης 2000-2001 η Jumbo έχει ολοκληρώσει επενδύσεις ύψους 7,2 δις δρχ. με αποτέλεσμα να έχει δημιουργήσει ένα εκτενέστατο δίκτυο 23 καταστημάτων που της αποφέρουν μερίδιο 25% της ελληνικής αγοράς. Εντυπωσιακές είναι οι προοπτικές της Jumbo στην Κυπριακή αγορά μετά και την έγκριση της πολεοδομίας για την αξιοποίηση ιδιόκτητου οικοδομικού τετραγώνου στην Λεμεσό σε υπερκατάστημα Λιανικής.
 

Στις λογιστικές καταστάσεις του εννεαμήνου 2000-2001 έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να απεικονίζονται όλες οι θετικές αλλά κυρίως όλες οι αρνητικές υπεραξίες που έχουν δημιουργηθεί από τις τυχόν συναλλαγματικές διακυμάνσεις ή άλλες αρνητικές εξελίξεις.
 

Η θεαματική αύξηση της κερδοφορίας κατά 232% και 256% οφείλεται σε 2 σημαντικούς παράγοντες:
1. Στην εντυπωσιακή αύξηση του κύκλου εργασιών, και
2. Στην σωστή χρηματοοικονομική διοίκηση αφού ο φετεινός ισολογισμός δεν θα περιέχει αρνητικές υπεραξίες οφειλόμενες στις διακυμάνσεις του ιαπωνικού νομίσματος και επιπλέον η ασφαλιστική κάλυψη της εταιρείας αποδείχθηκε επαρκής και αποτελεσματική.
 

Επιπλέον, ο ισολογισμός της ετήσιας χρήσης θα απεικονίζει ανάγλυφα και τις πραγματικές κρυφές υπεραξίες που έχει δημιουργήσει η Jumbo από την άλλη δραστηριότητα προστιθέμενης αξίας στην οποία συστηματικά επιδίδεται η Jumbo και η οποία αφορά την αξιοποίηση της τεράστιας ακίνητης περιουσίας που έχει αποκτήσει η εταιρεία.
 

Η Jumbo έχει επενδύσει σημαντικά ποσά σε ακίνητα που έχουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, έχοντας όμως προηγουμένως εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους οι οποίοι προέρχονται από το πλεόνασμα των κερδών της εταιρείας και την περυσινή αύξηση κεφαλαίου.
 

Η ακίνητη περιουσία της Jumbo έχει αξιοποιηθεί με σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης και αυτοχρηματοδότησης και εξειδικευμένες συμμαχίες με τους πραγματικά ειδικούς της αγοράς του real estate, όπως για παράδειγμα η ΓΕΚ και η Ερμής οι οποίοι έχουν αναπτύξει εφαρμοσμένη τεχνογνωσία στην αξιοποίηση ακινήτων.