Με ραγδαίους ρυθμούς αναπτύσσεται η Jumbo

Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου της νέας οικονομικής χρήσης (που ξεκινά την 1η Ιουλίου 2002) ανακοίνωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της JUMBO A.E.E κ. Απόστολος Βακάκης, κατά τη διάρκεια της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων στις 14/11/2002.
 

Όπως εξήγησε ο κ.Απ. Βακάκης, ο Όμιλοs JUMBO, παρά τον εντατικό ρυθμό των επενδύσεων, και τις αντίστοιχες αποσβέσεις, κατάφερε να ξεπεράσει τη δύσκολη οικονομική συγκυρία όχι μόνον χωρίς απώλειες αλλά και με θεαματική αύξηση της κερδοφορίας.
 

Συγκεκριμένα κατά το πρώτο τρίμηνο της νέας χρήσης, τα καθαρά κέρδη προ φόρων σε ενοποιημένη βάση αυξήθηκαν κατά 16,26% σε 3,6 εκατ. Ευρώ (έναντι 3,07 εκατ. Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρσι). Αντίστοιχα οι πωλήσεις αυξήθηκαν με ρυθμό 33,5% σε 29,8 εκατ. ευρώ (έναντι 22,3 εκατ. πέρσι).
 

Επιπλέον, πολύ σημαντική είναι η αύξηση των κερδών προ τόκων και αποσβέσεων κατά 36,1% σε 6,3 εκατ. Ευρώ (από 4,6 εκατ. Ευρώ το πρώτο τρίμηνο της προηγούμενης χρήσης) καθώς επίσης και η αύξηση των λειτουργικών αποτελεσμάτων προ αποσβέσεων κατά 39,6% σε 6,3 εκατ. Ευρώ έναντι 4,5 εκατ. Ευρώ το περσινό πρώτο τρίμηνο.
 

Η λαμπρή πορεία του Ομίλου συνεχίζεται όπως επίσης και το πρόγραμμα της διοίκησης για διαφοροποίηση των πηγών κερδοφορίας με αυξημένες επενδύσεις της τάξης των 30 εκατ. ευρώ ετησίως. Κατά το πρώτο τρίμηνο της νέας χρήσης η Jumbo απέκτησε ιδιόκτητα μεγάλα καταστήματα στα Ιωάννινα, τη Ρόδο και την Καβάλα καθώς επίσης και σημαντική έκταση στα Χανιά που πρόκειται να αξιοποιηθεί άμεσα.
 

Παράλληλα, η γενική συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την αύξηση του μερίσματος σε 0,10 Ευρώ ανά μετοχή για την παρελθούσα χρήση. Το μέρισμα των 4.561.920 Ευρώ αντισχοιχεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 37% των κερδών. Τα προ φόρων κέρδη για την οικονομική χρήση από 1ης Ιουλίου 2001-31η Ιουλίου 2002 ανήλθαν σε 19.848.706,89 Ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 8,5% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.• Αντίστοιχα ο συνολικός τζίρος ανήλθε σε 113.411.791 Ευρώ δηλαδή αυξήθηκε κατά 16,8%. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κατέχοντες μετοχές μέχρι και την 14η Νοεμβρίου 2002. Από τις 15 Νοεμβρίου η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα επί του μερίσματος.
 

Επίσης η Γ.Σ. ενέκρινε την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις νέες υποχρεώσεις των διατάξεων περί εταιρικής διακυβέρνησης. Στο διοικητικό συμβούλιο θα συμμετέχουν πλέον 4 νέα μη εκτελεστικά μέλη εκ των οποίων τα 2 είναι εντελώς ανεξάρτητα από τις δραστηριότητες του Ομίλου.