Ακούραστη κερδοφορία στην μετα-ολυμπιακή εποχή

Την εκτίμησή της ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης και κερδοφορίας θα συνεχισθούν αμείωτοι, κατά τη διάρκεια της νέας -πρώτης μετά την Ολυμπιάδα- οικονομικής χρήσης, εκφράζει η διοίκηση του Ομίλου JUMBOμε αφορμή τη δημοσιοποίηση των λογιστικών καταστάσεων του πρώτου τριμήνου που αφορά την περίοδο μεταξύ 1ης Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2004.
 

Σύμφωνα με την διοίκηση του Ομίλου, οι ρυθμοί ανάπτυξης τζίρου και κερδών για τη νέα χρήση, προβλέπεται ότι θα κινηθούν περίπου στο +12% κι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή πρόγραμμα υποκατάστασης και διεύρυνσης του τζίρου που πραγματοποιήθηκε κατά την προηγούμενη χρήση, λόγω της εκπληκτικής ανταπόκρισης του καταναλωτικού κοινού στα Jumbo Ολυμπιακά Προϊόντα.
 

Kατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου της νέας χρήσης, που ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2004 οι πωλήσεις του Ομίλου εμφανίζονται αυξημένες κατά +35% ενώ η αύξηση της κερδοφορίας ξεπερνά το +60%.
 

Ήδη επισπεύδεται το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου που περιλαμβάνει δημιουργία νέων υπέρ-καταστημάτων στην Ελλάδα και τη Κύπρο. Στόχος της διοίκησης είναι να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις επιταχυνόμενης ανάπτυξης στην Ελλάδα και την Κύπρο ώστε να μεταφέρει στη διετία 2006-2007 τη βαλκανική επέκτασή της. Με την υλοποίηση της συγκεκριμένης επιλογής η δημιουργία των πρώτων καταστημάτων στις γειτονικές χώρες των βορείων συνόρων μας θα ολοκληρωθεί σε χρόνο που θα συνδυάζεται και θα συνδέεται με την ομαλή ένταξη των οικονομιών τους στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια.
 

Τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου.
 

Στις δημοσιευθείσες λογιστικές καταστάσεις του πρώτου τριμήνου της νέας χρήσης που ξεκίνησε την 1η Ιουλίου, τα κέρδη της μητρικής εταιρείας ανέρχονται σε 6,5 εκατ. Ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση +55,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
 

Σε επίπεδο Ομίλου, τα καθαρά κέρδη προ φόρων ξεπέρασαν τα 7,4 εκατ. Ευρώ δηλαδή αυξήθηκαν κατά +65,6% σε σχέση με πέρυσι.
 

Ο κύκλος εργασιών, σε επίπεδο Ομίλου, αυξήθηκε κατά +34,74% σε 53,1 εκατ. Ευρώ έναντι 39,4 εκατ. Ευρώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο.
Η μητρική εταιρεία, πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 49 εκατ. Ευρώ έναντι 36,4 εκατ. πέρυσι δηλαδή αυξήθηκαν κατά +34,5%
 

Από την ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων του Ομίλου προκύπτει αύξηση του μικτού περιθωρίου σχεδόν μία μονάδα και σημαντική αύξηση στα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) με παράλληλη αύξηση του περιθωρίου από 20,84% σε 22,23%.
 

Οι αμοιβές του προσωπικού ως ποσοστό επί των πωλήσεων παρουσιάζουν μείωση ενώ εντυπωσιακή είναι η μείωση του κόστους των εγκαταστάσεων ως ποσοστό επί των πωλήσεων που καταδείχνει τη σταδιακή ωρίμανση και την διαρκώς αυξανόμενη επισκεψιμότητα καταστημάτων. Ελαφρώς αυξημένες παρουσιάζονται οι αποσβέσεις σε 2,31 εκατ. ευρώ έναντι 2,16.
 

Όλα τα ανωτέρω επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις για ισχυρή εδραίωση του Ομίλου στην πρώτη θέση της αγοράς και στηρίζουν την προσδοκία για περαιτέρω αύξηση του μεριδίου από 28% σήμερα στο 30% για το 2005.