Χρυσά Ολυμπιακά Αποτελέσματα για τη Jumbo Σταθερά υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και μερισματικές αποδόσεις

Αδιαμφισβήτητο χρυσό μετάλλιο κέρδισε ο Όμιλος JUMBO, σε μία από τις δυσκολότερες χρονιές του ελληνικού λιανεμπορίου.
 

Με βάση τους δημοσιευθέντες ισολογισμούς για τη χρήση 2003-2004 ( 1 Ιουλίου 2003 έως 30 Ιουνίου 2004), τα ενοποιημένα καθαρά προ φόρων κέρδη σημείωσαν αύξηση 38,86% ξεπερνώντας τα 34,9 εκατ. ευρώ έναντι 25,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
 

Αντίστοιχα οι πωλήσεις του Ομίλου, αφαιρουμένων των ενδοεταιρικών συναλλαγών, σε ενοποιημένη βάση, αυξήθηκαν κατά 26,14% σε 188,7 εκατ. ευρώ έναντι 149,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.
 

Η στρατηγική του Ομίλου JUMBO να προσφέρει στους καταναλωτές το καλύτερο δυνατό προϊόν στη χαμηλότερη δυνατή τιμή απέδωσε ιδιαίτερα στην πώληση των Ολυμπιακών Προϊόντων με αποτέλεσμα ο Όμιλος να διπλασιάσει το αρχικό business plan διάθεσης των παιχνιδιών με τον Φοίβο και την Αθηνά της Ολυμπιάδας του 2004 στα πλαίσια της σύμβασης που υπέγραψε με τη διοργανώτρια αρχή. Επειδή η λογιστική χρήση του Ομίλου λήγει στις 30 Ιουνίου, οι μέτοχοι της Jumbo θα απολαύσουν τα έκτακτα οφέλη από τη διάθεση των Ολυμπιακών Προϊόντων και στην τρέχουσα χρήση.
 

Από τη μελέτη των δημοσιευθέντων ισολογισμών προκύπτει ότι ο Όμιλος Jumbo για μία ακόμη χρονιά βελτίωσε εντυπωσιακά (+1,44%) το περιθώριο κέρδους EBITDA (προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) επειδή αυξήθηκε το μικτό περιθώριο κέρδους (περίπου 1%) και ταυτόχρονα μειώθηκαν τα έξοδα ως ποσοστό επί των πωλήσεων (0,37%).
 

Η άριστη πιστοληπτική ικανότητα του Ομίλου επιτρέπει την άνετη χρηματοδότηση των πωλήσεων με αποτέλεσμα την αύξηση των χρεωστικών τόκων μόνο κατά 26% έναντι των πωλήσεων κατά 29,4%. Οι αναλυτές θα επισημάνουν επίσης την αύξηση των αποσβέσεων σε απόλυτα μεγέθη κατά 850χιλ. ευρώ περίπου.
 

Κατόπιν των ανωτέρω, η σχέση κεφαλαιοποίησης προς τα κέρδη προ φόρων σε ενοποιημένη βάση έφθασε το Ρ/Ε 5,63 που αποτελεί εκπληκτικό ρεκόρ για τον κλάδο και φυσικά πολύ χαμηλότερα από το μέσο όρο του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
 

Κατά τους πρώτους 2 μήνες της νέας χρονιάς (Ιούλιος-Αύγουστος 2004) συνεχίζονται οι εκπληκτικοί ρυθμοί αύξησης των πωλήσεων που αποτελούν καλό οιωνό, για μία ακόμη χρονιά με διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης αν και –όπως κάθε χρόνο- καθοριστική για το τελικό αποτέλεσμα είναι η περίοδος των Χριστουγέννων...
 

Η διοίκηση του Ομίλου σκοπεύει να εκμεταλλευθεί την ιδιαίτερα ευνοϊκή συγκυρία και την αυξημένη διαθέσιμη ρευστότητα για να διευρύνει ακόμη περισσότερο το δίκτυο των JUMBO καταστημάτων ανά την Επικράτεια και με τον τρόπο αυτό να αναπληρώσει στο άμεσο μέλλον την αναμενόμενη απώλεια των πωλήσεων των ολυμπιακών προϊόντων μετά το πέρας των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων.
Σήμερα ο Όμιλος διαθέτει δίκτυο 34 καταστημάτων και μέχρι το τέλος Ιουνίου 2005 στόχος είναι να δημιουργήσει 5 νέα υπερ-καταστήματα...