Ανακοίνωση της εταιρείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 


Μετά τα οργανωμένα ακραία γεγονότα, που συνέβησαν από την περασμένη Δευτέρα σε ορισμένα καταστήματα της εταιρείας, συνεχίζονται μέχρι σήμερα και ενδέχεται να συνεχιστούν και κατά τις επόμενες ημέρες, με αφορμή πρόσφατη καταγγελία της σύμβασης εργασίας του νεαρού ωρομισθίου Ν. Νικολόπουλου, θέλουμε να δηλώσουμε με τον πλέον σοβαρό και κατηγορηματικό τρόπο ότι:
Η εταιρεία, η οποία είναι αμιγώς ελληνικών συμφερόντων εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών επιχείρηση, όπως έχει νομική και ηθική υποχρέωση για την προστασία των συμφερόντων των χιλιάδων μετόχων και εργαζομένων της, θα προβεί άμεσα στις ενδεδειγμένες νομικές ενέργειες καθώς και στην άσκηση προσωπικών αγωγών εναντίον όλων ανεξαιρέτως και καθενός ατομικά των εμπλεκόμενων προσώπων, αιτούμενη την πλήρη αποζημίωσή της για κάθε θετική και αποθετική ζημία καθώς και για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης της, που έχει ήδη υποστεί ή θα υποστεί από τις αξιόποινες πράξεις της παράνομης βίας, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, της δυσφήμησης και της αποδεδειγμένης οικονομικής ζημίας της, από την μερική αναστολή λειτουργίας καταστημάτων της, κατά τις ώρες, που έχει αποκλειστεί η είσοδός τους και η πρόσβαση σε αυτά, με τις ανάλογες για τον καθένα οικονομικές επιπτώσεις.


Μοσχάτο, 17 Ιανουαρίου 2009
Για την Εταιρεία
 

Ευάγγελος Βακάκης
Πρόεδρος ΔΣ & Δ/νων Σύμβουλος