Εντυπο διορισμού πληρεξούσιου-αντιροσώπου για τη συμμετοχή και ψήφο στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της 8 Δεκεμβρίου 2010

Εντυπο διορισμού πληρεξούσιου-αντιροσώπου για τη συμμετοχή και ψήφο στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της  8 Δεκεμβρίου 2010