ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Τμήμα Μετόχων

  • Κύπρου 9 & Ύδρας
  • ,183 46 ,Μοσχάτο ,Αθήνα
  • Τηλέφωνο:(+30) 210 48 05 267
  • Fax:(+30) 210 48 05 212
  • Contact Person: Αμαλία Καραμητσώλη