ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

Βασικά Στοιχεία
Σύμβολο μετοχής στο ΧΑ: ΜΠΕΛΑ
Σύμβολο μετοχής Reuters: BABr.AT
Σύμβολο μετοχής στο Bloomberg: BELA GA
Αριθμός Μετοχών: 136.059.759
Δείκτες ΧΑ: FTSE, FTSEA, FTSEI, ΓΔ, EPS50, ΔΠΟ, ΣΑΓΔ
Αγορά: Κύρια Αγορά
Νόμισμα: EUR
Κλάδος ΧΑ: Παιχνίδια


Χρηματικές Διανομές
Έτος Ποσό / μετοχή σε EUR    Ημ/νια αποκοπής δικαιώματος  Έναρξη Καταβολής 
2023   1,1550 (1,09725 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%)   21.03.2023
record date 22.03.2023
27.03.2023
 2022    0,3850 (0,36575  πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%)    09.12.2022
record date 12.12.2022
 15.12.2022
 2022    0,3850 (0,36575 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%)
   02.06.2022
record date 03.06.2022
 08.06.2022
2022   0,3850 (0,36575  πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%)   24.01.2022
record date 25.01.2022
31.01.2022
2021 0,30 (0,2850  πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%) 22.11.2021
record date 23.11.2021
26.11.2021
2021 0,47 (0,4465 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%) 20.07.2021
record date 21.07.2021
26.07.2021
2020   0,38 (0,3610 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%)   03.12.2020
record date 04.12.2020 
08.12.2020
2020   0,235 (0,22325 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%)   30.06.2020
record date 01.07.2020 
06.07.2020
2020   0,062 (0,0589  πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%)   01.06.2020
record date 02.06.2020  
09.06.2020
2020   0,22 (0,2090 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%)   24.01.2020
record date 27.01.2020 
30.01.2020
2019 0,28  (0,2520  πληρωτέο μετά την παρακράτηση 10%) 11.11.2019
record date 12.11.2019 
18.11.2019
2019 0,19 (0,1710 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 10%) 08.05.2019
record date 09.05.2019 
14.05.2019
2018   0,2172 (0,18462 πληρωτέο μετά την παρακράτηση 15%)   13.12.2018 
record date 14.12.2018  
20.12.2018
2018   0,1728 (0,1469  πληρωτέο μετά την παρακράτηση 15%)   26.03.2018 
record date 27.03.2018   
03.04.2018
2017 0,18 (0,1530  πληρωτέο μετά την παρακράτηση 15%) 19.12.2017  
record date 20.12.2017    
28.12.2017
2017 0,18 (0,1530  πληρωτέο μετά την παρακράτηση 15%) 22.03.2017   
record date 23.03.2017     
28.03.2017
0,3850 (0,36575  πληρωτέο μετά την παρακράτηση 5%)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
 • ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
 • ΟΓΚΟΣ
 • ΤΙΜΗ
 • ΥΨ.
 • ΧΑΜ.
 • ΔΙΑΦ.%
 • ΔΙΑΦ.€
 • ΗΜΕΡ/ΝΙΑ16/02/2023 ΟΓΚΟΣ196534 ΤΙΜΗ18,770 ΥΨ.18,840 ΧΑΜ.18,500 ΔΙΑΦ.%-0,69 ΔΙΑΦ.€-0,13
 • ΗΜΕΡ/ΝΙΑ13/02/2023 ΟΓΚΟΣ314878 ΤΙΜΗ18,900 ΥΨ.19,360 ΧΑΜ.18,830 ΔΙΑΦ.%0,91 ΔΙΑΦ.€0,17
 • ΗΜΕΡ/ΝΙΑ10/02/2023 ΟΓΚΟΣ319901 ΤΙΜΗ18,730 ΥΨ.19,360 ΧΑΜ.18,630 ΔΙΑΦ.%-1,42 ΔΙΑΦ.€-0,27
 • ΗΜΕΡ/ΝΙΑ09/02/2023 ΟΓΚΟΣ494334 ΤΙΜΗ19,000 ΥΨ.19,490 ΧΑΜ.18,350 ΔΙΑΦ.%6,15 ΔΙΑΦ.€1,10
 • ΗΜΕΡ/ΝΙΑ08/02/2023 ΟΓΚΟΣ143686 ΤΙΜΗ17,900 ΥΨ.17,940 ΧΑΜ.17,630 ΔΙΑΦ.%0,56 ΔΙΑΦ.€0,10