Prezentari

 • 2022 DOWNLOAD
 • 2022 DOWNLOAD
 • 2021 DOWNLOAD
 • 2021 DOWNLOAD
 • 2020 DOWNLOAD
 • 2019 DOWNLOAD
 • 2018 DOWNLOAD
 • 2017 Παρουσίαση της Jumbo στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών DOWNLOAD
 • 2016 Παρουσίαση της Jumbo στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών DOWNLOAD
 • 2015 Ετήσια Παρουσίαση του Ομίλου 07.10.2015 DOWNLOAD
 • 2014 Ετήσια Παρουσίαση του Ομίλου 01.10.2014 DOWNLOAD