ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

 • 2021 Investor and Analyst Conference Call Presentation-April 15, 2021 DOWNLOAD PDF
 • 2021 CONFERENCE CALL INVITATION DOWNLOAD PDF
 • 2020 Investor and Analyst Conference Call Presentation-May 5th 2020 DOWNLOAD PDF
 • 2019 Παρουσίαση της Jumbo στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών DOWNLOAD PDF
 • 2018 Παρουσίαση της Jumbo στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών DOWNLOAD PDF
 • 2017 Παρουσίαση της Jumbo στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών DOWNLOAD PDF
 • 2016 Παρουσίαση της Jumbo στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών DOWNLOAD PDF
 • 2015 Ετήσια Παρουσίαση του Ομίλου 07.10.2015 DOWNLOAD PDF
 • 2014 Ετήσια Παρουσίαση του Ομίλου 01.10.2014 DOWNLOAD PDF
 • 2013 Ετήσια Παρουσίαση Ομίλου 09.10.2013 DOWNLOAD PDF
 • 2012 Ετήσια Παρουσίαση Ομίλου 12.09.2012 DOWNLOAD PDF