Διοικητικό συμβούλιο

 
Α. Πέντε (5) Εκτελεστικά μέλη:
 
Ευάγγελος- Απόστολος Βακάκης- Πρόεδρος
Είναι υπεύθυνος για τη στρατηγική ανάπτυξη της Εταιρίας. Είναι επιχειρηματίας δεύτερης γενιάς με πολυετή πείρα στο χώρο. Έχει σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων και χρηματοοικονομική διοικητική στο Πανεπιστήμιο Warwick (Ηνωμ. Βασίλειο).
 
Ιωάννης Οικονόμου- Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με είκοσι πενταετή πείρα στον κλάδο του εμπορικού δικαίου και ειδικότερα στον τομέα των ανωνύμων επιχειρήσεων και όλων των κατηγοριών υποθέσεων, που σχετίζονται με την καθημερινή λειτουργία αυτών (δίκαιο εταιρειών, χρηματιστηριακή νομοθεσία, τραπεζικό δίκαιο, ακίνητα, μισθώσεις, συμβάσεις κάθε είδους, εργατικά, διοικητικά και αγορανομικά θέματα). Από το έτος 1995 είναι ο νομικός σύμβουλος της Εταιρείας και μέλος του Δ.Σ. αυτής. Επίσης είναι μέλος του Δ.Σ. της με «Τανοσίριαν Ανώνυμη Εμπορική και Επενδυτική Εταιρεία», κυρίας μετόχου της εταιρείας.

Κωνσταντίνα Ντεμίρη - Διευθύνουσα Σύμβουλος
Είναι υπεύθυνη λογιστηρίου στη Jumbo από το 2003. Η επαγγελματική της σταδιοδρομία συνδέεται με το λογιστικό και φορολογικό τομέα διατελώντας επί 20ετίας υπεύθυνη λογιστηρίου σε Όμιλο εταιρειών που σχετίζεται με το λιανικό εμπόριο.
 
Ευάγγελος Παπαευαγγέλου – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Διαθέτει πολυετή πείρα στον κλάδο και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Jumbo από το 1995. Είναι πτυχιούχος της Α.Β.Σ.Π Πειραιώς, στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Από το 1992, είναι Πρόεδρος Ελλήνων Κατασκευαστών και Εμπόρων Παιχνιδιών. Από το 2006, είναι Μέλος του Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Α. (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών). Από το 2006, είναι Μέλος του Δ.Σ. του Σ.Ε.Λ.Π.Ε. (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος).
 
Σοφία Βακάκη- Εκτελεστικό Μέλος
Είναι πτυχιούχος  λογιστικής και χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Σαν Ντιέγκο και έλαβε MS Σπουδών Τουριστικής Βιομηχανίας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Εργάστηκε Grant Thornton International LTD ενώ από το  2012 εργαζόταν στην Jumbo A.E.E. στο τμήμα ηλεκτρονικού εμπορίου και ως Προϊσταμένη στο Τμήμα Εμπορευματοποίησης της εταιρείας με ευθύνη όλων των καταστημάτων της μητρικής και των θυγατρικών εταιρειών στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Κύπρο.

 
Β. Ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος:
 
Κάβουρα Παρασκευή - Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι δικηγόρος μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με εικοσιπενταετή πείρα στον κλάδο του εμπορικού δικαίου, των επιχειρήσεων και των υποθέσεων, που απορρέουν από τη λειτουργία τους.
 
Γ. Δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη:
 
Γεώργιος Κατσαρός - Μέλος Δ.Σ. (Ανεξάρτητο Μη - Εκτελεστικό Μέλος)
Πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Βιομηχανική Οικονομία από το Πανεπιστήμιο του Sussex (Ηνωμ. Βασίλειο) και ΜΒΑ από το INSEAD (Γαλλία). Η επαγγελματική του σταδιοδρομία συνδέεται με τον τραπεζικό τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Από το 2003 εργάζεται ως Σύμβουλος Διοίκησης στην «Eurobank-Ergasias Α.Ε.». Είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της εισηγμένης εταιρείας με την επωνυμία «Σίδμα Α.Ε.» και μέλος του ΔΣ. της «Τανοσίριαν Ανώνυμη Εμπορική και Επενδυτική Εταιρεία», η οποία τυγχάνει κυρία μέτοχος της εταιρείας.
 
Νικόλαος Βελισσαρίου- Μέλος Δ.Σ. (Ανεξάρτητο Μη - Εκτελεστικό Μέλος)
Απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών (1988), κατέχει πτυχίο BSc και MBA από το University of Manchester. Εργάστηκε στην Telesis ΑΧΕΠΕΥ από το 1996 και αργότερα στη Eurobank EFG Securities έως το 2009 όπου διατέλεσε Senior Director και Διευθυντής Ιδιωτών πελατών. Από το 2009 είναι συνιδρυτής της VAL Advisors ΑΕΠΕΥ, εταιρίας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για διαχείριση περιουσίας.
 
Λειτουργία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το ισχύον κωδικοποιημένο Καταστατικό.