Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007

H Jumbo ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 ότι η American Funds Insurance Series Global Small Capitalization Fund, γνωστοποίησε ότι στις 24.09.2007, προέβηκε σε αγορά 1.157.786 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής τους να μεταβληθεί σε 5,6695% από 3,7595%.