Αυξάνουν τζίρος, κέρδη αλλά και τα περιθώρια στον Ομιλο Jumbo Στην βαλκανική οι επόμενες κινήσεις επέκτασης του δικτύου

Συνέχεια στην ιδιαιτέρως αποδοτική πορεία του Ομίλου Jumbo, δίνουν τα μεγέθη των εξαμηνιαίων λογιστικών καταστάσεων που αναφέρονται στην περίοδο από 1ης Ιουλίου 2003 έως 31 Δεκεμβρίου 2003.
 

Οι ενοποιημένες λογιστικές καταστάσεις παρουσιάζουν ότι οι πωλήσεις του Ομίλου Jumbo κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης που λήγει την 30η Ιουνίου 2004 αυξήθηκαν κατά 21,58% και άγγιξαν τα 114 εκατ. ευρώ. Μετά την αφαίρεση των ενδοεταιρικών πωλήσεων o κύκλος εργασιών αυξάνεται κατά 20,82% και ανέρχεται στο ποσό των 110 εκατ. ευρώ.
 

Αντίστοιχα τα καθαρά κέρδη προ φόρων και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας παρουσίασαν εντυπωσιακή αύξηση κατά 27,42% και ξεπέρασαν τα 20,7 εκατ. Ευρώ. Παρά το γεγονός ότι οι αποσβέσεις αυξήθηκαν κατά 800 και πλέον χιλιάδες Ευρώ (ανήλθαν σε 4,6 εκατ. Ευρώ), ο Ομιλος Jumbo βελτίωσε θεαματικά το περιθώριο κέρδους του σε 18,8%.
 

Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων του Ομίλου ανήλθε σε 22,8 εκατ. Ευρώ ποσό που αντιστοιχεί στο 20,7% των πωλήσεών του. Οι αμοιβές του προσωπικού αυξήθηκαν από 9,5 εκατ. Ευρώ σε 11,5 εκατ. Ευρώ κατά την ίδια περίοδο χωρίς όμως να επηρεάσουν την βελτίωση της κερδοφορίας αλλά και των περιθωρίων κέρδους των εταιρειών του Ομίλου.
 

Η διοίκηση του Ομίλου ανακοινώνει ότι, ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις για την επι τα βελτίω αναδιάρθρωση του δανειακού προγράμματος, καταλήγοντας στην σύναψη ενός κοινοπρακτικού και ενός ομολογιακού δανείου τα οποία αντικαθιστούν παλαιότερο δανεισμό. Το συνολικό ύψος των 2 νέων δανείων ανέρχεται σε 105 εκατ. Ευρώ. Οπως συνέβη στο παρελθόν και σ’αυτές τις δανειακές συμβάσεις, οι όροι δανεισμού είναι από τους καλύτερους στην Ευρωπαϊκή αγορά γεγονός που αντικατοπτρίζει την υψηλή πιστοληπτική αξιοπιστία του Ομίλου και την προθυμία των τραπεζών να συμμετάσχουν στα επενδυτικά οράματα της διοίκησης.
 

Σήμερα ο Ομιλος Jumbo κατέχει μερίδιο μεταλύτερο του 26% στην ελληνική αγορά παιχνιδιών, βρεφικών ειδών, ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου, ειδών δώρου καθώς και άλλων εποχιακών προϊόντων το μέγεθος της οποίας ανέρχεται σε περίπου 650 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό δίκτυο του ομίλου περιλαμβάνει 33 καταστήματα λιανικής πώλησης συνολικής επιφάνειας 200.000 τετραγωνικών μέτρων, που σημαίνει ότι κατά μέσο όρο κάθε κατάστημα Jumbo προσφέρει στη διάθεση της πελατείας του περίπου 6.000 τμ.
 

Oι επόμενες κινήσεις στρατηγικής επέκτασης του Ομίλου Jumbo πρέπει να αναμένονται στην Βαλκανική και συγκεκριμένα στην αγορά των Σκοπίων.