Ολυμπιακές Επιδόσεις ένα χρόνο μετά την Ολυμπιάδα

Για μία ακόμη φορά η JUMBO ξεπέρασε τις προβλέψεις και τις σταθερά συντηρητικές εκτιμήσεις της διοίκησής της, ανακοινώνοντας εξαιρετική αύξηση της κερδοφορίας και του κύκλου εργασιών για το σύνολο της οικονομικής χρήσης Ιούλιος 2004 – Ιούνιος 2005. Συγκεκριμένα, ένα ολόκληρο χρόνο μετά τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 229,3 εκ. Ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 21,5%. Παράλληλα η κερδοφορία πριν την φορολογία διαμορφώθηκε στα 49,2 εκ. Ευρώ αυξημένη κατά 40,6%. Είναι χαρακτηριστικό ότι διψήφιοι ρυθμοί ανάπτυξης καταγράφονται σε όλες τις μέχρι σήμερα χρήσεις των τελευταίων 4 ετών. Διψήφιος ρυθμός αύξησης τζίρου αναμένεται, σύμφωνα με τη διοίκηση και για την παρούσα χρήση η οποία πλέον ουδόλως ενισχύεται από τις πωλήσεις ολυμπιακών μασκώτ. Η διοίκηση της Jumbo προτίθεται να προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος 0,22 Ευρώ ανά μετοχή, το οποίο είναι κατά 29% υψηλότερο σε σχέση με την εξίσου καταπληκτική περσινή οικονομική χρήση. Πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι, αν συνυπολογισθεί (και κατ’ επέκταση αφαιρεθεί) ο περσινός λογιστικός τζίρος ύψους 2 εκ. Ευρώ που αντιστοιχεί στην αποζημίωση των ασφαλιστικών εταιρειών από την καταστροφική πυρκαγιά που είχε πλήξει τις κεντρικές υπηρεσίες του Ομίλου, τότε η πραγματική αύξηση του κύκλου εργασιών ανέρχεται σε 23%. Τα ανωτέρω μεγέθη διαψεύδουν τις Κασσάνδρες που καθ’ όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς «προέβλεπαν» τις σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις που θα είχε στην κερδοφορία του Ομίλου η έλλειψη της συμμετοχής των πωλήσεων ολυμπιακών προϊόντων. Ταυτόχρονα τεκμηριώνουν την άποψη ότι όταν υπάρχει συγκεκριμένη στρατηγική η οποία υλοποιείται σωστά, τα μεγέθη και οι αριθμοί συμπορεύονται. Για μία ακόμη χρονιά η Jumbo κατάφερε να επιτύχει υψηλά περιθώρια κέρδους και συστηματικό εξορθολογισμό της λειτουργικής κερδοφορίας καθώς το μικτό περιθώριο ξεπέρασε το 50,7% βελτιωμένο κατά 179 μονάδες βάσης σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Επιπλέον η συρρίκνωση των χρηματοοικονομικών εξόδων επέτρεψε την μεταφορά του υψηλού μικτού περιθωρίου στην τελική κερδοφορία. Ως αναγνώριση της ισχυρής οικονομικής διάρθρωσης και της αποτελεσματικής διοίκησης του Ομίλου, οι θεσμικοί επενδυτές συμμετέχουν σε ποσοστό άνω του 50% στο μετοχικό κεφάλαιο της Jumbo. Οι θεσμικοί επενδυτές που συμμετέχουν στην μετοχική σύνθεση της Jumbo είναι ισομερώς κατανεμημένοι σε έλληνες και ξένους. Για την χρήση 2005 – 2006 η εταιρία προγραμματίζει τη λειτουργία 5 νέων καταστημάτων. Ήδη λειτουργούν το δεύτερο κατάστημα στην Πάτρα και το νέο υπερ-κατάστημα στην Κέρκυρα. Έχει δρομολογηθεί η λειτουργία νέων καταστημάτων στην Αλεξανδρούπολη, και τα Πευκάκια Αττικής καθώς και το τέταρτο κατάστημα στην Κύπρο. Όσον αφορά την βαλκανική έξοδο της Jumbo, ιδρύθηκε ήδη θυγατρική εταιρεία στην Βουλγαρία η οποία ξεκίνησε την υλοποίηση του σχεδίου δημιουργίας του πρώτου ιδιόκτητου υπερ-καταστήματος 12.500 μ2 σε κεντρικό δρόμο της Σόφιας. Η έναρξη λειτουργίας του συγκεκριμένου καταστήματος προγραμματίζεται σε συνδυασμό με την ημερομηνία της πλήρους ένταξης της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ το κατάστημα θα έχει παραδοθεί έτοιμο προς λειτουργία λίγους μήνες πριν .