Ανακοίνωση αλλαγής έδρας

Με το παρόν σας γνωρίζουμε ότι η Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στη συνεδρίασης της 03.05.2006 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αλλαγή της έδρας της εταιρείας από το Δήμο Γλυφάδας στο Δήμο Μοσχάτου Αττικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στη συνεδρίαση του της 09.05.2006 αποφάσισε τη μεταφορά της έδρας στο Δήμο Μοσχάτου Αττικής και συγκεκριμένα στο κτίριο που βρίσκεται επί των οδών Κύπρου 9 και Ύδρας (Τ.Κ 18346)