Λύση Σύμβασης Ειδικής Διαπραγμάτευσης

Η εταιρεία JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό, ότι από την 06.06.2006 και από την κοινού με την εταιρεία EFG Eurobank ΑΧΕΠΕΥ (Ειδικός Διαπραγματευτής), προχώρησαν στη λύση της από 30.05.2005 μεταξύ τους σύμβασης Ειδικής Διαπραγμάτευσης. Σύμφωνα με τη λύση της σύμβασης Ειδικής Διαπραγμάτευσης ως τελευταία ημέρα Ειδικής Διαπραγμάτευσης ορίζεται η 7η Ιουνίου 2006