Σχολιασμός Δημοσιευμάτων

Προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σχετικά με τα πρόσφατα δημοσιεύματα του οικονομικού τύπου από την συνέντευξη του Προέδρου και Διευθύνωντα Συμβούλου κου Απόστολου-Ευάγγελου Βακάκη στη δημοσιογράφο Αγγελική Κουτάντου από το πρακτορείο REUTERS σας γνωρίζουμε ότι επιβεβαιώνουμε ότι το πρώτο τρίμηνο της χρήσης 1.07.2006-30.06.2007 κινείται σε διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης σε επίπεδο πωλήσεων, γεγονός όμως που δε θα οδηγήσει προς το παρόν τη διοίκηση σε αναθεώρηση του ετήσιου guidance, αφού αναφερόμαστε σε μια τρίμηνη χρονική περίοδο με μικρή σχετικά βαρύτητα στο τρέχον οικονομικό έτος.. Επιπλεόν θελουμε να διευκρινήσουμε ότι ο κος Βακάκης δήλωσε για την οικονομική χρήση που έληξε στης 30 Ιουνίου 2006 ότι πρόθεση της διοίκησης είναι να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων το μέρισμα να ανέλθει στο 35% των κερδών. Η αναφορά του Reuters ότι με βάση τους δικούς του υπολογισμούς αυτό θα αναλογούσε σε 0,31 μέρισμα ανά μετοχή δεν είναι σωστή διότι πιθανόν εκ παραδρομής δεν έχουν συνυπολογίσει την αύξηση του αριθμού των μετοχών της εταιρίας.