Δελτίο τύπου για τα Ετήσια Οικονομικά Αποτελεσματα

Ο όμιλος Jumbo η μεγαλύτερη εταιρεία λιανικού εμπορίου παιχνιδιών, ειδών bebe, παιδικού βιβλιοχαρτοπωλείου και συναφών προϊόντων στην Ελλάδα ανακοινώνει τα αποτελέσματα για την χρήση 01/07/2007-30/06/2008:
 

Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 403,95 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 17,88% σε σχέση με € 342,68 εκατ. Ο όμιλος κατάφερε να πετύχει αυτή την εξαιρετική επίδοση κυρίως με την συμβολή των καταστημάτων της Ελλάδας και του υπερ-καταστήματος της Βουλγαρίας καθώς η συνεχιζόμενη αρρυθμία στα λιμάνια δυσκόλεψε την επίτευξη ανάλογων εξαιρετικών επιδόσεων και στην Κύπρο.
 

Το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 54,44% έναντι 53,24% της προηγούμενης χρήσης ενώ τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 125,62εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 19,01% σε σχέση με €105,55 εκατ. που ήταν την προηγούμενη χρήση. Η βελτίωση αυτή επιτεύχθηκε παρά την αύξηση των εξόδων λόγω της συνεχιζόμενης ανάπτυξης του ομίλου με την εισαγωγή νέων υπερκαταστημάτων αλλά και της κατάστασης που επικράτησε στα λιμάνια της χώρας κατά την διάρκεια της χρήσης καθώς και στις οδικές μεταφορές. Συνέπεια των ανωτέρω είναι ότι τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 110,73 εκατ. αυξημένα κατά 20,61% ενώ τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε € 82,51εκατ αυξημένα κατά 21,50% έναντι αύξησης 21,42% που ήταν η τελευταία εκτίμηση της διοίκησης. Υπενθυμίζεται ότι τα καθαρά κέρδη του ομίλου επιβαρύνθηκαν με επιπλέον φορολογία ύψους € 1,4 εκατ. που υποχρεώθηκε να καταβάλει για το αποθεματικό που είχε σχηματίσει βάσει του Ν.3220/2004.
 

Η διοίκηση της εταιρείας θα προτείνει φέτος στη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Δεκεμβρίου 2008, μέρισμα 40 λεπτών ανά μετοχή, αυξημένο κατά 25% σε σχέση με πέρυσι. Επίσης, Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει αποφασίσει να προτείνει προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, τη λήψη απόφασης για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των € 84.864.301,20, με κεφαλαιοποίηση όλων των έκτακτων αποθεματικών προηγούμενων χρήσεων ποσού € 54.555.622,20 και μέρους του εκτάκτου αποθεματικού της χρήσης 2007/2008 από κέρδη εις νέον, ποσού € 30.308.679. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 60.617.358 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1,40 η κάθε μία, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους της εταιρείας σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε μία (1) υφιστάμενη.
 

Ο Όμιλος επιταχύνοντας το επενδυτικό του έργο για την επέκταση του δικτύου καταστημάτων μέσα στους δύο πρώτους μήνες της τρέχουσας οικονομικής χρήσης Ιούλιος 2008-Ιούνιος 2009 προχώρησε στο άνοιγμα και των τριών υπερ-καταστημάτων που είχε προγραμματίσει για το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής περιόδου.
 

Τον Ιούλιο ξεκίνησε η λειτουργία του υπερ-καταστήματος στον Προμαχώνα Σερρών κοντά στα σύνορα με την Βουλγαρία συνολικής έκτασης 8.000τ.μ. περίπου ενώ τον Αύγουστο ξεκίνησε η λειτουργία του μεγαλύτερου καταστήματος Jumbo στην οδό Πειραιώς συνολικής έκτασης 20.000τ.μ. περίπου και το υπερ-κατάστημα στο Μαρούσι στο σταθμό Νερατζιώτισσα συνολικής έκτασης 10.000τ.μ. περίπου.
 

Το δίκτυο του Ομίλου αποτελείται σήμερα από 44 καταστήματα εκ των οποίων τα 19 είναι στην Αττική τα 22 στην επαρχία τα 2 στην Κύπρο και το 1 στη Βουλγαρία.