Ενημέρωση μετόχων για την πορεία των μεγεθών Α΄ Εξαμήνου

Καλά νέα για τον Όμιλο JUMBO.
 

To πρώτο εξάμηνο της παρούσας οικονομικής χρήσης, από 1 Ιουλίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007, ο Όμιλος έκλεισε με αύξηση τζίρου και κερδών πάνω από τις προβλέψεις της διοίκησης (αύξηση 15%). Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών στο πρώτο εξάμηνο της νέας οικονομικής χρήσης, έκλεισε με άνοδο 17,4% και η κερδοφορία του Ομίλου αναμένεται να αυξηθεί μεταξύ 20%-22% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα μεγέθη αυτά ξεπερνούν τους αρχικούς στόχους της διοίκησης αλλά δεν μπορούν να οδηγήσουν σε θετική αναθεώρηση των εκτιμήσεων για το σύνολο της οικονομικής χρήσης εξαιτίας μιας σειράς από απρόβλεπτους αρνητικούς παράγοντες.
 

Ένας από αυτούς είναι η «λευκή απεργία των λιμανιών», η αποχή των λιμενεργατών από την υπερ-εργασία η οποία έχει δημιουργήσει δραματικά προβλήματα στα ελληνικά λιμάνια και επηρεάζει άμεσα το σύνολο της ελληνικής οικονομίας καθώς πολλές φορές υπάρχουν ανυπέρβλητες δυσκολίες στην εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων.
 

Η διοίκηση του Ομίλου ενημερώνει τους μετόχους-συνεταίρους της ότι εγκαίρως είχε φροντίσει για την αποθεματοποίηση επαρκών ποσοτήτων από εμπορεύματα ώστε να ανταποκριθεί στις άμεσες ανάγκες της αγοράς χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα αλλά αυτό λύνει μόνο μέρος του προβλήματος.
 

Η συνειδητά έντονη αρρυθμία που υπάρχει αυτήν την περίοδο στην Ελληνική οικονομία σε συνδυασμό με τις εισαγόμενες πληθωριστικές πιέσεις υποχρεώνουν τη διοίκηση του Ομίλου JUMBO να διατηρεί την συγκρατημένα αισιόδοξη πρόβλεψη για αύξηση των μεγεθών τζίρου και κερδών κατά 15% για την οικονομική χρήση που λήγει τον Ιούνιο του 2008.
 

Ο Όμιλος JUMBO συνεχίζει κανονικά την εκτέλεση του επενδυτικού του προγράμματος ύψους 150 εκατ. Ευρώ με στόχο την κατάκτηση μεριδίου 38% στις κοινοτικές αγορές που δραστηριοποιείται. Ήδη έχουν λειτουργήσει τα δύο νέα υπέρ-καταστήματα στην Αθήνα και τη Σόφια Βουλγαρίας, τον Δεκέμβριο, αυξάνοντας το δίκτυο της σε 41 καταστήματα. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη λειτουργία 3 ακόμα υπέρ-καταστημάτων στην Ελλάδα έως τον Ιούνιο του 2009 και περαιτέρω διείσδυση στην αγορά της Βουλγαρίας με προσεκτικά, αργά αλλά σταθερά βήματα.