Εντυπωσιακή αύξηση των πωλήσεων για το δεκάμηνο

Ο όμιλος Jumbo η μεγαλύτερη εταιρεία λιανικού εμπορίου παιχνιδιών, ειδών bebe, παιδικού βιβλιοχαρτοπωλείου και συναφών προϊόντων στην Ελλάδα ανακοινώνει τις πωλήσεις για το δεκάμηνο της παρούσας οικονομικής χρήσης που περιλαμβάνει και τις πωλήσεις της πασχαλινής περιόδου. Ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων κατά το πρώτο εξάμηνο της παρούσας οικονομικής χρήσης ήταν 17,39%. Οι πωλήσεις της πασχαλινής περιόδου βελτίωσαν τον ρυθμό αύξησης των πωλήσεων όπου ανήλθε σε 18,32% για το δεκάμηνο της παρούσας οικονομικής χρήσης. Η εταιρεία κατάφερε να πετύχει την επίδοση αυτή κυρίως με την συμβολή των καταστημάτων της Ελλάδας και του υπερ-καταστήματος της Βουλγαρίας καθώς η συνεχιζόμενη απεργία στα λιμάνια προκάλεσε αρρυθμία στην εξαγωγή προϊόντων προς την Κύπρο. Οι πωλήσεις της πασχαλινής περιόδου επηρεάζουν θετικά το τελευταίο τρίμηνο της παρούσας οικονομικής χρήσης ενώ πέρυσι οι πωλήσεις της πασχαλινής περιόδου μοιράστηκαν μεταξύ των δύο τελευταίων τριμήνων λόγω του ότι το Πάσχα έπεσε εξαιρετικά νωρίς. Το γεγονός αυτό καθιστά τα αποτελέσματα του εννιαμήνου της παρούσας οικονομικής χρήσης μη άμεσα συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα περσινά. Σαν παρενέργεια των ανωτέρω: α) Το ποσοστό αύξησης πωλήσεων εννιαμήνου θα υπολείπεται του ρυθμού εξαμήνου β) Το μικτό περιθώριο κέρδους θα παρουσιαστεί σημαντικά βελτιωμένο καθώς το μίγμα των πωληθέντων δεν περιλαμβάνει επώνυμα προϊόντα που πωλούνται κυρίως κατά την πασχαλινή περίοδο και κατά τεκμήριο έχουν χαμηλότερη μικτή κερδοφορία. Με την συμβολή των πωλήσεων και της περιόδου του Πάσχα (δεκάμηνο) ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων αυξήθηκε εντυπωσιακά πάνω από τον αντίστοιχο εξαμήνου ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους αναμένεται να επανέλθει, ελαφρά βελτιωμένο, στα επίπεδα ποσοστού του εξαμήνου ενώ αναμένεται και μερική βελτίωση των δαπανών σαν ποσοστό επί των πωλήσεων έναντι του ποσοστού του εννιαμήνου. Τα αποτελέσματα του εννιαμήνου θα ανακοινωθούν στις 20 Μαΐου μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου. Η διοίκηση της εταιρείας μετά και τα αποτελέσματα πωλήσεων του δεκάμηνου εκτιμά ότι για το έτος ο όμιλος θα πετύχει ρυθμό αύξησης των πωλήσεων αντίστοιχη με αυτή του εξαμήνου που ήταν 17.39% ή και ελαφρώς βελτιωμένη ενώ ο ρυθμός αύξησης των κερδών αναμένεται να φτάσει τα επίπεδα του εξαμήνου που ήταν 21,42% με πιθανότητα να ξεπεραστεί αν εξομαλυνθεί η κατάσταση που επικρατεί στα λιμάνια και στις οδικές μεταφορές. Οι ρυθμοί αυτοί είναι σαφώς υψηλότεροι του στόχου που είχε θέση η διοίκηση για ετήσια αύξηση πωλήσεων και κερδών κατά 15%.