Σχολιασμός Δημοσιευμάτων

Σχετικά με την συνέντευξη του κ. Βακάκη, Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας στο Reuters την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2008 η διοίκηση της εταιρείας θα ήθελε να επισημάνει τα ακόλουθα.
 

Όποιος διαβάσει το σύνολο της συνέντευξης του κ. Βακάκη θα διαπιστώσει ότι δεν ειπώθηκε τίποτε που θα μπορούσε άμεσα ή έμμεσα να κληθεί σαν προειδοποίηση για τους στόχους της τριετίας του ομίλου. Αντιθέτως η πρώτη οικονομική χρήση του τριετούς πλάνου ήταν πάνω από τους στόχους καθώς και το πρώτο τρίμηνο της παρούσας οικονομικής χρήσης που θα δημοσιευθεί θα είναι σαφώς πάνω από τους στόχους που έχουν τεθεί. O κ. Βακάκης διευκρίνισε ότι για να εκφραστεί μία αντικειμενική εκτίμηση για τους στόχους του ομίλου θα έπρεπε πρώτα να περιμένει κανείς τη σταθεροποίηση των αγορών και με βάση τα πραγματικά δεδομένα να επαναχαράξει νέες ή να προσαρμόσει τις υφιστάμενες στρατηγικές προς μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων του ομίλου.