Δελτίο Τύπου: Επίτευξη των στόχων παρά το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον

Ο όμιλος Jumbo, η μεγαλύτερη εταιρεία λιανικού εμπορίου παιχνιδιών, ειδών bebe, παιδικού βιβλιοχαρτοπωλείου και συναφών προϊόντων στην Ελλάδα, πιστός στην στρατηγική επιλογή της συνεχούς και σταθερής επικοινωνίας με τους μετόχους – συνεταίρους του, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την πορεία των πωλήσεων κατά τους πρώτους 6 μήνες της παρούσας οικονομικής χρήσης.


Ο Όμιλος κατάφερε κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης να ξεπεράσει το στόχο για αύξηση των πωλήσεων που είχε θέσει (15%). Ο Όμιλος JUMBO εξακολουθεί να διατηρεί υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης παρά το ιδιαίτερα δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον και τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο. Σημαντική στην αύξηση των πωλήσεων ήταν η συμβολή των καταστημάτων στην Ελλάδα που διατήρησαν την δυναμική τους.


Εξαιρετική χαρακτηρίζεται η επίδοση του υπερ-καταστήματος στην Βουλγαρία καθώς φαίνεται ότι κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του κατάφερε να προσελκύσει το ενδιαφέρον των καταναλωτών παρά το γεγονός ότι η εταιρεία συνεχίζει να μην έχει διαφημιστική καμπάνια στη Βουλγαρία. Η πορεία του πρώτου καταστήματος του Ομίλου δικαιολογεί την απόφαση της διοίκησης για επιτάχυνση του ρυθμού επένδυσης στη χώρα. Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος έχει ήδη πέντε οικόπεδα στη Βουλγαρία με στόχο την ανέγερση νέων υπερ-καταστημάτων που θα δώσουν νέα δυναμική στον Όμιλο.


Ικανοποιητική επίσης χαρακτηρίζεται και η επίδοση των δύο υπερ-καταστημάτων στην Κύπρο καθώς πέτυχε αύξηση των πωλήσεων το εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο του 2008 η εταιρεία προχώρησε στην στρατηγική απόφαση να μην «μεταφράσει» τις τιμές σε Ευρώ από Κυπριακές λύρες αλλά την μετατροπή των τιμών σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα. Η απόφαση αυτή σήμαινε ουσιαστικά μείωση των τιμών κατά 7%.


Για τον Όμιλο Jumbo η πορεία των μεγεθών κατά τα πρώτα δύο κρίσιμα οικονομικά τρίμηνα που αποτελούν και τη βάση για το σύνολο της χρήσης, είναι ιδιαίτερα σημαντική και ενδεικτική, γι’ αυτό η διοίκηση εκφράζει την αισιοδοξία της για την διατήρηση του ρυθμού αύξησης των πωλήσεων για την τρέχουσα οικονομική χρήση.


Το δίκτυο του Ομίλου αποτελείται σήμερα από 44 καταστήματα εκ των οποίων τα 41 είναι στην Ελλάδα, τα 2 στην Κύπρο και το 1 στη Βουλγαρία. Κατά το δεύτερο εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης αναμένεται να ανοίξει ένα ακόμα υπερ-κατάστημα Jumbo στην Ελλάδα ενώ στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης του δικτύου της Αθήνας αναμένεται να κλείσει ένα μικρό κατάστημα.